Uudised ja teated

Ida päästekeskus: Ole metsas, maastikul ja koduaias tulega ettevaatlik

Soe ja kuiv ilm on muutnud metsad tuleohtlikuks. Päästeameti Ida päästekeskus kutsub üles tähelepanelikkusele looduses ja koduhoovis lõkke tegemisel ning mootorsõidukiga maastikul, sh viljapõldudel liikudes.

Ilmateenistuse andmetel on metsad Ida- ja Lääne-Virumaal hetkel tuleohtlikud. Päästeamet tuletab meelde, et lõket tohib teha vaid ohutusreegleid täites.

 

Ohutu lõkketegemise reeglid:

a.  Enne lõkke süütamist veendu, et lõkkekoht ja selle ümbrus on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisavalt kaugel ning tule tegemisega ei kaasne ohtu loodusele.

b. Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga. Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsa, kuluheinale või muule põlevmaterjalile.

c. Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu, pappi ja paberit.

d. Lõket tuleb valvata ja hoida käepärast tulekustutusvahend – näiteks ämber veega, tulekustuti või veega täidetud voolik.

e. Enne lõkke juurest lahkumist veendu, et see oleks täielikult kustunud. Vajadusel vala lõkkekoht veega üle või kata pinnasega.

Tuletame meelde, et kulu põletamine on keelatud aastaringselt. Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfotelefonilt 1247.

Kuumade ilmadega on tulekahju kerge süttima ka põllutöödel. Viljakoristus- ja heinatöid tehes tuleb kontrollida masina korrasolekut ja puhtust, et lendav säde ei põhjustaks süttimist. Samuti aitab ohutust tagada töö ajal ümbruse jälgimine, et tuld võimalikult vara avastada. Tulekustutiga tuleks kustutust alustada võimalikult kohe ning kutsuda abi.

ATVdega turbasel pinnasel ja heinamaadel sõites koguneb tolm summutile, süttib seal kuumusest ja selle hõõguva tolmu maha pudenemisel süttib ka pinnas. Seetõttu soovitame praegusel ajal mitte sõita ATVde ja teiste sõidukitega turbasel või kergesti süttivatel pinnastel.

Vaata Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/