Uudised ja teated

Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss 2022

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub esitama kandidaate konkursile Ida-Virumaa 2022. aasta tegusate kodanike ja parimate ühenduste tunnustamiseks. Konkursi eesmärk on esile tõsta ja tunnustada Ida-Virumaa tegusaid kodanikke ja parimaid kodanikuühendusi, kelle teod muudavad meie kodukohad paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates:

Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2022 - Tunnustatakse ühingut, kes on kohaliku omaalgatus programmi (KOP) toetusraha kogukonna hüvanguks tulemuslikult rakendanud.

Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2022- Tunnustatakse ühingut, kes panustab kogukonna arengusse ja on toetusraha tulemuslikult rakendanud.

Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2022- tunnustatakse ühingut, kes on 2022. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, on kutsunud või viinud ellu kogukonna jaoks olulisi sündmusi või muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte ning on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega, on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2022- tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes on oma tegevusega 2022. aastal silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule.

Ida-Viru loomemajanduse arendaja 2022- tunnustatakse üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega Ida-Virus arendanud loomemajanduse valdkonda.

Kõik asutused, ettevõtted, omavalitsused, kodanikuühendused ja eraisikud saavad kandidaate esitada 01. novembrini 2022  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse lehel  ivek.ee/konkurss.

Ootame aktiivset osalemist kandidaatide esitamisel!

Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku omaalgatuse programm, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengufond, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium.