Uudised ja teated

Alajõe küla Helmika kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus võttis 10.03.2023 korraldusega nr 106 vastu Alajõe küla Helmika kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on puhkeotstarbeliste ärihoonete rajamine.

Planeeritav maa-ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Helmika ning osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee kinnistuid. Tegemist on hoonestamata metsamaaga. Planeeritava ala suurus on ca 2 ha ja detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Expertline OÜ.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ning antakse ehitusõigus 11 puhkemajale ja 1 adminhoonele maksimaalse ehitisealune kogupindalaga 947 m2 ja kõrgusega kuni 6 m. Planeeringulahendus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 05.04-18.04.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.