Uudised ja teated

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab projektitaotluste vastuvõtmist

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist meetmetele M1 ja M5 (Covid-19).

Meetmemahud:

  • M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine - 34 182,24 €
  • M5 - COVID-19 toetusmeede - 5914,93 €


Lisatingimused M1 meetmele:

  • taotlejal ei tohi olla pooleli mitte ühtegi projekti;
  • projekti elluviimise aeg kuus kuud;
  • toetatakse ainult investeeringud sisustusse ja seadmetesse.

 Lisatingimused M5 meetmele:

  • taotlejal ei tohi olla pooleli mitte ühtegi projekti;
  • projekti elluviimise aeg kuus kuud.

Taotlusvoor on avatud 04.-10.märts 2023 kella 12:00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata aprill 2023 lõpuks.

Abikõlblik piirkond on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid.

https://pakmty.ee/Taotlusvoor_04-10032023_816