Uudised ja teated

Postkastide paigaldamise vajalikkusest

Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub postkast, paigaldaks oma elukoha juurde postkasti. Postkast on vajalik Teile ametliku posti saatmiseks!

Siseministeerium korraldas 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogu valimistel teabelehtede saatmist Eesti elukohta omavatele hääleõiguslikele isikutele.

Postkasti puudumise tõttu ei jõudnud Alutaguse vallas valijateni ca 46 teabelehte, mis Omniva tagastas Siseministeeriumile.

Selleks, et Sinu saadetised jõuaksid kohale õigeks ajaks, tervete ja korralikena, hoolitse selle eest, et sinu postkast oleks korrektselt paigaldatud ning märgistatud.

Postkasti paigaldamine tuleb esmalt kooskõlastada Omnivaga ning alles seejärel tohib seda paigaldada. Täpsem info postkastide paigaldamisest ning märgistamisest on leitav Omniva kodulehel (https://www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks võite pöörduda otse Omniva klienditeeniduse poole tel: 661 6616, e-post: info@omniva.ee

 

Lugupidamisega

Alutaguse Vallavalitsuse kantselei