Uudised ja teated

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 06.12.2021-04.01.2022, mille jooksul Päästeamet, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet ja RMK esitasid ettepanekud/arvamused.

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 11.01.2022 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 02.03.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused. Esitatud ettepanekute ning seisukohtadega saab tutvuda valla veebilehel https://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.