Uudised ja teated

Riigikaitselised õppused Puhatu ja Kaidma külade piirkonnas

Käesolevaga teatame, et Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni riigikaitse harjutused toimuvad   26.09.2022 kuni 30.09.2022 Puhatu ja Kaidma küla piirkondades.