Uudised ja teated

Riigikaitselised õppused Puhatu küla piirkonnas

Käesolevaga teatame, et Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni riigikaitse harjutused toimuvad  10.08.2022 kuni 11.08.2022 Puhatu küla lähistel.