Uudised ja teated

Siseturvalisuse vabatahtlike tunnustamine

Täna on rohkem kui kunagi varem meie lähiajaloos vabatahtlike ühenduste ja vabatahtlike liikumiste roll ühiskonnas väga hinnatud. Eesti inimeste vaba tahe ja soov oma aega ning ressursse vabatahtlikku töösse panustada on Ukraina kriisi taustal tõusnud eriti kõrgele.

Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 25. märtsini 2022.

Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, Häirekeskuse vabatahtlikud,merepäästjad ja naabrivalve piirkonnaga liitunud elanikud on oma kogukonna turvalisuse eestkõnelejad. Nende roll turvalise ühiskonna tagamisel on asendamatu. Nad on inimesed, kes aitavad Eestis turvalisust luua ja hoida. Samuti on vabatahtlike töös ülioluline kogukonna kaasamine ja toetajate panus. Et vabatahtlike ind ja tegutsemistahe püsiksid on oluline, et nende tegevust toetatakse ja et ka vabatahtlike toetajaid märgatakse. Just sellepärast tunnustame juba üheteistkümnendat aastat järjest vabatahtlike rühmi ning täname inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes siseturvalisuse vabatahtlikke toetades, panustavad meie riigi turvalisusse.

Sel aastal on lisandunud tunnustatavatesse kategooriatesse ka vabatahtlike uuendaja ja tugisamba nominatsioonid. Aasta vabatahtlike tugisamba aunimetus antakse Siseministeeriumi valitsemisala asutuse töötajale, kes oma tulemusliku tegevusega on toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate, abipolitseinike, Häirekeskuse vabatahtlike või naabrivalve tegevust. Aasta uuendaja tunnustus antakse Siseministeeriumi valitsemisalas ellu viidud märkimisväärse uuenduse eest (nt uudne infovahetus, e-õppevorm, uus töövahend vms), mis on aidanud kaasata siseturvalisuse vabatahtlikke.

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu https://siseministeerium.ee/vabatahtlike-ja-neid-toetanud-asutuste-tunnustamine. Samal leheküljel saab tutvuda ka eelmiste aastate tunnustatud vabatahtlike rühmadega.

 

Siseministeerium ootab ettepanekuid seitsmes kategoorias: 

·        aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm 

·        aasta vabatahtlik merepäästeühing 

·        aasta abipolitseinike rühm

·        aasta naabrivalve piirkonda

·        aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja 

·        aasta vabatahtlike tugisammas 

·        aasta uuendaja 

 

Hindamiskomisjoni ettepanekul tunnustan 26. aprillil toimuval pidulikul vastuvõtul kuni kümmet vabatahtlike toetajat ja nelja vabatahtlike rühma ja ühte vabatahtlike tugisammast ja ühte uuendajat.