Uudised ja teated

Teade Politsei- ja Piirivalveameti Narva jõe äärde kavandavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Politsei- ja Piirivalveameti Narva jõe äärde kavandatavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.
 
Projektiga kavandatakse tõhusama riigipiiri valve korraldamiseks Narva jõe äärde 14 seirepositsiooni (vantidega metallsõrestikmasti) koos juurdepääsuteede, elektri- ja sideühendusega. Täpsem lahendus selgitatakse välja pärast KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamist koostatavates ehitusprojektides.
 
Seirepositsioonid kavandatakse rajada järgmistele katastriüksustele – Süsiaugu (85101:003:0076), Smolka vaatlustorn (85101:003:0172), Sannikovimaa (85101:003:0352), Visu (51401:001:0350), Jõe vaatlustorn (51104:004:0128), Narva metskond 17 (85101:012:0200), Narva metskond 55 (85101:012:0117), Uusnova (22901:006:0019), Permisküla metskond 9 (22901:007:0220), Permisküla metskond 160 (22901:007:0287), Karoli vaatetorn (22901:007:0078), Struuga maastikukaitseala (22901:008:0278) ja Vasknarva vaatetorn (12201:002:0262). Osad positsioonid paiknevad Natura 2000 aladel.
 
Narva jõe äärde kavandavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda TTJA kodulehel (keskkonnamõju hindamisega seotud teated) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/20-15531-053. KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 24. jaanuarini 2022 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.
 
KMH aruande avalik arutelu toimub 26. jaanuaril 2022 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel (www.ttja.ee – ettevõttele ja organisatsioonile – ehitised ja ehitamine – keskkonnamõju hindamisega seotud teated) teates olevale lingile vajutades ning järgides instruktsioone. Palume arutelule eelnevalt registreerida, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672 151 hiljemalt 24.01.2022. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 24.01.2022 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 6672 151, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.
 
KMH osapooled:
Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Nele Väits, e-post: nele.vaits@ttja.ee, telefon 6672 151.
Arendaja: Politsei- ja Piirivalveamet (registrikood: 70008747), kontaktandmed: Taivo Surva: e-post taivo.surva@politsei.ee, telefon 53323749.
KMH koostaja: Lemma OÜ (registrikood 11453673), juhteks