ALUTAGUSE VALLA ARENGUKAVA

 Alutaguse Vallavolikogu 28.01.2021. a otsusega nr 301 algatati Alutaguse valla arengukava muutmine.

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu 28.06.2018 määrusega nr 53 Alutaguse valla arengukava 2018-2030, mis jõustus 01.08.2018.a.