Alutaguse valla arengukava

Alutaguse Vallavolikogu 24.03.2022. a otsusega nr 33 algatati Alutaguse valla arengukava 2021-2030 osaline muutmine

Alutaguse Vallavolikogu 23.09.2021. a määrusega nr 169 muudeti "Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määrust nr 53 „Alutaguse valla arengukava 2018- 2030".

Alutaguse Vallavolikogu 28.01.2021. a otsusega nr 301 algatati Alutaguse valla arengukava 2018-2030 muutmine.

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu 28.06.2018. a määrusega nr 53 "Alutaguse valla arengukava 2018-2030", mis jõustus 01.08.2018.a.