Alutaguse Vallavolikogu ootab ettepanekuid Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmiseks

06.12.2019

Valla aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Alutaguse vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest füüsilisele isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud...  Read more »

 

Print in City pilveprindi lahendus

Tarktee  Ida-Viru Ühistranspordikeskus