TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA TEENINDAVATES PARKLATES, ALAJÕE KÜLAPLATSI PARKLAS JA VASKNARVA PARKLAS

Alutaguse vallas Kauksi külas, Alajõe külas ja Vasknarva külas on korraldatud tasuline parkimine

Parkimistasu makstakse parkimise eest ajavahemikus 01. juuni kuni 31. august kell 9.00 kuni 18.00.

 • Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi randa teenindavaid parklaid:
  • suur parkla;
  • telklaagri parkla;
  • lisaparkla.

Kauksis on võimalik soetada parkimispilet parkimisautomaadist, ostes m-pileti või soetada pilet internetist https://www.parkimine.ee/#kauksi-suur-parkla=2386 ja https://www.parkimine.ee/#kauksi-telklaagri-parkla=2390

Kauksi lisaparkla pileti saab osta automaadist või ostes m-pileti mobiiliga.

Kauksis on parkimiskorraldaja Ühisteenused AS.

 

 • Alajõel on parkimiskorraldaja Peipsirand OÜ. Alajõe külas  tasuline parkimisala hõlmab Alajõe Külaplatsil asuvat parklat. Alajõel saab parkimispileti soetada parkimiskorraldajalt

 

Vasknarva parklas on parkimiskorraldaja Ühisteenused AS. Maksevõimalus m-pilet (mobiiliga tasumine) ja kodulehelt pileti ostmisvõimalus https://www.parkimine.ee/#vasknarva-parkla=2511

 

Parkimistasu määrad:

Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise eest päevas on:

 • suures parklas, telklaagri parklas, lisaparklas ja Alajõe Külaplatsi parklas (v. a buss ja veoauto) 3 eurot;
 • Parkimistasu määr bussi ja veoauto parkimise eest päevas - 10 eurot.
 • Parkimistasu määr kuus (kuupilet) - 30 eurot.

Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:

 • kehtiv parkimispilet;
 • parkimisluba;
 • puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
 • alarm- ja jälitussõidukikaart.

Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse liiklusseaduses sätestatud korras. Viivistasu määr ööpäevas on 30 eurot.