Tasuline parkimine

 1. juunist 2022 on muudetud Alutaguse valla munitsipaalomandis olevaid parkimisalasid ja parkimise perioodi. Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine on kinnitatud Alutaguse Vallavolikogu 28.04.2022. a määrusega nr 9 vt https://www.riigiteataja.ee/akt/407052022028
Aastaringselt (01.01.-31.12) tasulised parkimisalad on:
 • Kauksi küla suur parkla;
 • Alajõe küla Külaplatsi parkla;
 • Vasknarva küla Kaluri parkla.
Hooajaliselt (01.06-31.08) tasulised parkimisalad on:
 • Kauksi küla telklaagri parkla
 • Kauksi küla lisaparkla;
 • Kauksi-Kuru maanteeäärne ala, kus liiklusmärgid ja teekattemärgistus seda ei keela.
Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise eest 3 eurot päevas ja kuupilet 30 eurot. Kuupiletit saab osta Alutaguse Vallavalitsuse kontoritest.
Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:
 • kehtiv parkimispilet;
 • parkimisluba;
 • puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
 • alarm- ja jälitussõidukikaart.
Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.
 
Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:
 • isiku, kes teenindab Kauksi, Alajõe ja Vasknarva supelranda;
 • isiku, kes organiseerib tasulist parkimist või vahetult osutab turvateenust või rannavalveteenust;
 • muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.
Parkimistasust on vabastatud:
 • liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel vallavalitsus;
 • alarmsõiduki juht, kes on Vabariigi Valitsuse 16.06.2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord" §-s 1 nimetatud alarmsõiduki juht, kui alarmsõiduk vastab määruses kehtestatud alarmsõiduki tunnustele või alarmsõidukile on väljastatud alarmsõidukikaart või jälitussõidukikaart;
 • sõiduki juht, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vald ja kes omab Alutaguse valla kodaniku kaarti. Kehtiv kodaniku kaart peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.

Mobiilne parkimine

Mobiilside vahendusel parkimistasu maksmiseks tuleb parkimisaeg käivitada vastavat teenust pakkuva ettevõtja juhise järgi.

Mobiilseks parkimiseks vajalikud numbrid:

1902 – SMS-i saatmine parkimise alustamiseks
1903 – helistamine parkimise lõpetamiseks
1901 – helistamine parkimise alustamiseks eelmise parkimise andmetega

Parkimise alustamine SMS-sõnumiga:
SMS-sõnumisse tuleb kirjutada auto registreerimisnumber (tühik) parkimistsooni nimi ning saata sõnum numbrile 1902.

Näide: 123ABC ALU1

Parkimistsoonid: Kauksi, Vasknarva, Ojataguse, Alajõe

 • ALU1 (Kauksi, Ojataguse, Alajõe, Vasknarva kalurite parkla, Ida-Virumaa) E-P ööpäevaringselt päevapilet 3 € (sõiduauto)
 • ALU2 (Kauksi, Ojataguse, Alajõe, Vasknarva kalurite parkla, Ida-Virumaa) E-P ööpäevaringselt päevapilet 10 € (buss, veoauto)

 

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse liiklusseaduses sätestatud korras. Viivistasu määr ööpäevas on 30 eurot.
 
Parkimiskorraldaja on halduslepingu alusel SA Alutagusemaa.

Parkimise infotelefon: 54450220.