TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA TEENINDAVATES PARKLATES JA ALAJÕE KÜLAPLATSI PARKLAS

Alutaguse vallas Kauksi külas ja Alajõe külas on korraldatud tasuline parkimine 

 • Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi randa teenindavaid parklaid:
  • suur parkla;
  • telklaagri parkla;
  • rannaäärne parkla;
  • lisaparkla.

Kauksis on võimalik soetada parkimispilet parkimisautomaadist, ostes m-pilet (m-parkimine: KAUKSI1 - sõiduauto 3 €, KAUKSI2 - buss, veoauto 10 €, KAUKSI3 - karavan, rannaala 15 €, vt https://www.telia.ee/abi/view/408) või soetada pilet internetist https://www.parkimine.ee/

Kauksis on parkimiskorraldaja Ühisteenused AS.

 

 • Parkimisala hõlmab Alajõe külas Alajõe Külaplatsil asuvat parklat.

Alajõel saab parkimispileti soetada parkimiskorraldajalt. Alajõel on parkimiskorraldaja Peipsirand OÜ.

 

Parkimistasu määrad:

 Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki (v. a buss ja veoauto) ja selle haagise parkimise eest päevas on:

 • suures parklas, telklaagri parklas ja Alajõe Külaplatsi parklas 3 eurot;
 • rannaäärses parklas 15 eurot.

Parkimistasu määr bussi ja veoauto parkimise eest päevas on 10 eurot.

Parkimistasu määr karavanide parkimise eest ööpäevas on 15 eurot.

Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:

 • kehtiv parkimispilet;
 • parkimisluba;
 • puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
 • alarm- ja jälitussõidukikaart.

Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse liiklusseaduses sätestatud korras. Viivistasu määr ööpäevas on 25 eurot.