Tasuline parkimine

 Maist 2023 on  Kauksi, Alajõe, Vasknarva tasulistes parklates parkimiskorraldaja SA Alutagusemaa ning parkimisoperaator on EUROPARK OÜ.
Aastaringselt (01.01.-31.12) tasulised parkimisalad on:
 

Alajõe külas asuvad:

 • Külaplatsi kinnistu (katastritunnus:12201:001:1006);
 • Jõekalda kinnistul (katastritunnus 12201:001:1015) asuv parkimisala

Kauksi külas asuvad:

 • Ojataguse parkla kinnistu (katastritunnus 22401:001:0614);
 • Kauksi parkla kinnistu (katastritunnus 22401:004:0709);
 • Kauksi-Kuru teel (katastritunnus 22401:004:0207) asuvad parkimisalad

Vasknarva külas asuvad:

 • Kaluri kinnistu (katastritunnus 12201:002:0648);
 • Paadi kinnistu (katastrinumber 12201:001:1131);
 • Paadisadama kinnistu (katastritunnus: 12201:002:0456);
 • Külaväljaku kinnistu (12201:002:0687);
 • Vaatetorni kinnistu 12201:002:0262).
1 päeva pilet 3 eurot.
Kuupilet 30 eurot. Kuupiletit saab osta SA Alutagusemaa kontorist Kauksi Rannahoones aadressil: Rannapromenaadi Kauksi küla, Alutaguse vald.
 

Pakrimispiletit on võimalik osta parkimisautomaatides sularahas ja kaardimaksena perioodil 01.juuni – 31.august, mobiilne parkimine ning parkimine parkimis-äppiga toimub aastaringselt.

Parkimise õigust tõendab:
 • kehtiv parkimispilet;
 • parkimisluba;
 • Alutaguse valla kodaniku kaart;
 • puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
 • alarm- ja jälitussõidukikaart.
Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.
 
Parkimiskorraldaja võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:
 • isiku, kes teenindab Kauksi, Alajõe ja Vasknarva supelranda;
 • isiku, kes organiseerib tasulist parkimist või vahetult osutab turvateenust või rannavalveteenust;
 • muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.
Parkimispileti ostmisest on vabastatud:
 • liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel vallavalitsus;
 • alarmsõiduki juht, kes on Vabariigi Valitsuse 16.06.2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord" §-s 1 nimetatud alarmsõiduki juht, kui alarmsõiduk vastab määruses kehtestatud alarmsõiduki tunnustele või alarmsõidukile on väljastatud alarmsõidukikaart või jälitussõidukikaart;
 • sõiduki juht, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vald ja kes omab Alutaguse valla kodaniku kaarti. Kehtiv kodaniku kaart peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.

Mobiilne parkimine

Mobiilside vahendusel parkimistasu maksmiseks tuleb parkimisaeg käivitada vastavat teenust pakkuva ettevõtja juhise järgi.

Mobiilseks parkimiseks vajalikud numbrid:

1902 – SMS-i saatmine parkimise alustamiseks
1903 – helistamine parkimise lõpetamiseks
1901 – helistamine parkimise alustamiseks eelmise parkimise andmetega

Parkimise alustamine SMS-sõnumiga:
SMS-sõnumisse tuleb kirjutada auto registreerimisnumber (tühik) parkimistsooni nimi ning saata sõnum numbrile 1902.

Näide: 123ABC ALU1

Parkimistsoonid:

 • ALU1  (Kõik SA Alutagusemaa parklad) E-P ööpäevaringselt päevapilet 3 € (sõiduauto)
SA Alutagusemaa eraparklates parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral määrab parkimisjärelevalvet teostav isik leppetrahvi.
Parkimislepingu rikkumise korral on leppetrahvi määr 60 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. 
 

Väljastatud leppetrahvi kohta on sõiduki juhil võimalus 7 päeva jooksul alates leppetrahvi määramisest esitada põhjendatud pretensioon/vaie EuroPark OÜ-le.

 
Parkimiskorraldaja on halduslepingu alusel SA Alutagusemaa.

Parkimise infotelefon: 54450220.

 

 Vasknarva sadam

Sadamateenused ja hinnakiri
Kehtib alates 03.05.2023.