Tasuline parkimine

Alutaguse vallas Kauksi külas, Alajõe külas ja Vasknarva külas on korraldatud tasuline parkimine

Parkimistasu makstakse parkimise eest ajavahemikus 01. juuni kuni 31. august 

 • Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi randa teenindavaid parklaid:
  • suur parkla;
  • telklaagri parkla;
  • lisaparkla.
 • Kauksis on võimalik soetada parkimispilet parkimisautomaadist või ostes m-pileti.
 • Alajõe külas  tasuline parkimisala hõlmab Alajõe Külaplatsil asuvat parklat. Alajõel saab parkimispileti soetada parkimisautomaadist või ostes m-pileti.
 • Vasknarvas saab parkimispileti ostes m-pileti.

Parkimistasu määrad:

Parkimiskellaga või muul viisil märgistatult on 1 tund parkimist tasuta.

Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise eest päevas on:

 • Parkimistasu määr (v. a buss ja veoauto) 3 eurot;
 • Parkimistasu määr bussi ja veoauto parkimise eest päevas - 10 eurot.
 • Parkimistasu määr kuus (kuupilet) - 30 eurot (Kuupiletit saab osta Alutaguse Vallavalitsuse kontoritest).

Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:

 • kehtiv parkimispilet;
 • parkimisluba;
 • puudega inimese sõiduki parkimiskaart;
 • alarm- ja jälitussõidukikaart.

Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

 • Liiklusseaduse § 241. Parkimine keelatud kohas

  (1) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes
  – karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.
  (2) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust 
  – karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse liiklusseaduses sätestatud korras. Viivistasu määr ööpäevas on 30 eurot.

Parkimiskorraldaja on Alutaguse Vallavalitsus.