Alates 1. juulist 2019 saab Alutaguse vallale arveid saata ainult e-arvena.

E-arvete info Rahandusministeeriumi kodulehel.

Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu algatamine

19.07.2019

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 349 Remniku küla Kuusiku (13001:001:0279) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,9 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1. Detailplan...  Loe edasi »

 

Print in City pilveprindi lahendus

Tarktee  Ida-Viru Ühistranspordikeskus