Uudised ja teated

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 18.07.2022 - 31.07.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Planeeringuala hõlmab Allika tee 1, Allika tee 2, Allika tee 3, Allika tee 5, Allika tee 7, Allika tee 9, Allika tee 11, Allika tee 13, Allika tee ja osaliselt Silla katastriüksuseid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Allika tee suvilapiirkonna kruntide ehitusõiguse korrastamine, kruntidele täiendava ehitusõiguse määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, piirkonna liikluskorralduse ning tehnovõrkude varustuse lahendamine. Kavandatav tegevus vastab Alutaguse valla üldplaneeringule. Planeeringuala suurus on ca 2,5 ha.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.