Eesti-Läti koostööprojekt ACT LOCAL

Eesti-Läti koostööprojekt ACT LOCAL

Maikuus 2019 algas piiriülese koostöö projekt "Creation of new employment opportunities for people living in rural remote areas through designing and piloting village community services - Act Local", mille eesmärk on luua parem juurdepääs kohalikele tööturgudele ja pakkuda uusi töövõimalusi Setomaa, Alutaguse, Ape ja Engure maapiirkondades elavatele inimestele.

Linnakeskustest eemal, maapiirkondade äärealadel elavad inimesed on töö leidmisel nõrgemal positsioonil kaugete vahemaade ning perekondlike kohustuste tõttu. Samas on paljudes külades inimesed valmis asuma elukeskkonda parandama. Projektiga julgustatakse ja toetatakse kohalike inimeste koostööd, et nad looksid üheskoos endale uusi töövõimalusi. Võimalus on kujundada välja kohalike elanike ja külastajate jaoks vajalikke kogukondlikke teenuseid, näiteks eakate koduhooldus, noorsootöö, hobi- ja vabaajategevused, kultuuriteenused jne.

Projekti eesmärk saavutatakse kohalikele inimestele ja külastajatele suunatud kogukonnateenuste kujundamisega  maapiirkondade 17 külakogukonnas (4 Apes, 3 Engures, 5 Setomaal, 5 Alutagusel).

Partnerid analüüsivad projekti alguses 17 külakogukonna potentsiaali ja ressursse ning toetavad neid tegevuskavade koostamisel. Nendes tegevuskavades kirjeldavad kogukonnad kavandatavate teenuste sisu ja sihtgruppe, ressursse, finantsplaane, investeerimisvajadusi, koostöömudelit kohaliku omavalitsusega jne).

Seejärel koostavad partnerid külakogukondadele nende vajadustele vastava koolitusprogrammi, mis sisaldab kokku 26 teoreetilist ja 16 praktilist õppepäeva. Partnerid organiseerivad 2 õppereisi teistesse Eesti ja Läti piirkondadesse, et õppida teiste piirkondade headest kogemustest kogukonnateenuste pakkumisel. Õppereiside ajal korraldatakse ka ühised seminarid. Kogukondadele, kes on valmis alustama teenuste pakkumisega juba projekti elluviimise ajal, saavad partnerid soetada väikesemahulisi seadmeid, mis on teenuste pakkumise alustamiseks hädavajalikud. Teenuste kavandamisel ja elluviimisel toetavad külakogukondi kogenud eksperdid.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit, partnerid on Alutaguse vald, Ape vald ja Engure vald.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus mai 2019 – aprill 2021.

Projekti elluviimist toetab Kesk-Läänemere programm 2014–2020, projekti kogueelarve on 264 787,03 eurot, millest ERDF toetus on 209 181,74 eurot

 

 Koordinaator Alutaguse vallas: arendusspetsialist Piret Anvelt +372 3366923; +372 58866864; piret.anvelt@alutagusevald.ee 

Projekti üldkoordinaator:Silja Lehtpuu, silja.lehtpuu@gravitas.ee, +372 5157724