E-taotluse esitamine

Taotluse elektrooniliseks esitamiseks pead kodulehele sisse logima ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

Elektrooniliselt saab esitada:
- sotsiaaltoetuse taotlust (esmakordselt koolimineva lapse toetus; koolitarvete ja kooliriiete toetus; prillide, proteeside, ortopeediliste jm abivahendite ostmise/laenutamise toetus; ravimite ostmise ja raviteenuste eest tasumise toetus; sünnitoetus; matusetoetus; erakorraline toetus; kindlustamata isiku ravikulude katmine)
- huvitegevuse hüvitamise taotlust
- sõidupiletite hüvitamise taotlust
- valla kodanikukaardi taotlust

- avaliku ürituse korraldamise loa taotlust
- detailplaneeringu algatamise taotlust
 

Kui arvuti ID-kaardi tarkvara vajab paigaldamist või uuendamist, siis saad selle alla laadida ID.ee lehelt.
Vajad abi ID-kaardi kasutamisel - vaata ID-kaardi abikeskusesse või helista ID-kaardi abiliinile +372 666888 (tööpäeviti 8.30 – 19.00)