Eakate sünnipäevatoetus

Toetusele on õigus isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elab:

  • 75. sünnipäeval,
  • 80. sünnipäeval,
  • 85. sünnipäeval ja järgnevatel juubeliaastatel.

Toetuse määr on 50 eurot. Toetus kantakse isiku arvelduskontole või avalduse alusel teise isiku arvelduskontole (erandjuhtudel sularahas kättetoimetamisega).

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 36