Eakate sünnipäevatoetus

Toetusele on õigus isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elab:

  • 75. sünnipäeval,
  • 80. sünnipäeval,
  • 85. sünnipäeva puhul
  • alates 90. eluaastast igal aastal.

Toetuse määr on 50 eurot. Toetus kantakse isiku arvelduskontole või avalduse alusel teise isiku arvelduskontole (erandjuhtudel sularahas kättetoimetamisega).

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 36

Info: Aita Murdsalu 336 6921, 5814 4909 aita.murdsalu@alutagusevald.ee

      Kersti Vihmann 336 6948, 5307 9494 kersti.vihmann@alutagusevald.ee