Eelarve- ja majanduskomisjon

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseis:

esimees Raivo Raap

aseesimees  Aivo Tamm

liikmed: Vladimir Derbuk, Luule Salla, Priit Palmet, Andrus Toss, Aare Karp, Aivar Talistu, Paul Kesküla

Valdkond: rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus, valla areng, ettevõtlus, ruumiline planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus- ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, vallasisene ühistransport, avalike teede ja nende korrashoid jms majandusküsimused ja haldusreformi järgsete tegevustega seotud küsimused.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID:

Alutaguse valla dokumendiregister