Eluruumi tagamise teenus

Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitult raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumi tagamise teenuse korraldab ametiasutus Alutaguse vallale kuuluvate eluruumide kasutusele andmisega. Eluruumi tagamise teenus on tähtajaline ja tagatakse isikule ajaks, mil ta sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt eluruumi vajab.

Eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Taotluses märgitakse lisaks

1) põhjus, miks isik eluruumi tagamise teenust vajab;

2) andmed isiku leibkonnaliikmete kohta;

3) andmed isiku ja tema leibkonnaliikmete igakuise sissetuleku kohta;

 

Eluruumi tagamise teenust saama õigustatud isik on kohustatud eluruumi kasutamise eest tasuma eluruumi kasutamisega kaasnevad kommunaalkulud (vesi, elekter, prügivedu, korstnapühkimiseteenus jms) ning tasu eluruumi kasutamise eest.

Ametiasutusel on õigus konkreetse sotsiaalkorteri kasutamise õigus lõpetada, kui

1) sotsiaalkorteri kasutaja või temaga koos elav isik rikub korduvalt eluruumi kasutamise nõudeid;
2) sotsiaalkorteri kasutaja on rohkem kui kolm kuud jätnud sotsiaalteenuse eest tasumata.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 15)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF,