Haridusministeerium

Haridusministeeriumi koostatud "Haridusvõrgu korrastamise faktileht" leitav SIIT.

Haridusministeeriumi Koolivõrgu programm leitav SIIT.

OECD analüüs „Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafiliseks muutusteks" 1– kokkuvõte haridusvaldkonna olulisematest sõnumitest ja soovitustest leitav SIIT.

Valdkondlikud infokaardid annavad kiire ja lihtsa lühiülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala suurematest valdkondadest ja teemadest. Leitavad SIIT.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud "Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020" oligi ajendatud sellest probleemist ning soovist saada täpsem ülevaade tegelikust koolide arvu vajadusest. See oli jätk Praxise poolt 2005. aastal teostatud uuringule "Üldhariduskoolide võrgu korrastamine". Analüüsi eesmärk oli anda ülevaade sellest, milline võiks siinne koolivõrk välja näha 2020. aastal, võttes arvesse rahvastikuprotsesse ning hariduspoliitika suundumusi. Analüüs leitav SIIT.

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Erinevad materjalid, mis puudutavad haridus- ja noorsootööd leitavad SIIT

Alutaguse valla haridus

 

Alutaguse valla õpilaste liikumise gümnaasiumiastmes kaart

 

Küsitluse "Alutaguse valla õpilaste põhikoolijärgsed haridusvalikud" tulemused