Alutaguse Vallavolikogu istung 26.05.2022

20.05.22

Alutaguse Vallavolikogu üheksas istung toimub neljapäeval, 26.05.2022, kell 14.30 Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

Eelnõud on kättesaadavad VOLISes

Istungi päevakorra projekt:

1. Ülevaade SA Iisaku Kihelkonna Muusemi tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Mari Oolber

2. Vaie Alutaguse Volikogu 28.04.2022 a. otsus nr 36 „Konsu küla Laagri

maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Kuru küla Hane tee detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 41

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Vallavalitsuse struktuuri täiendamine OE 42

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

5.  Alutaguse valla 2022 a I kvartali eelarve ülevaade

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

6.  Alutaguse valla 2022 a I lisaeelarve I lugemine ME 12

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

7. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras Nirgi, Rannapungerja OE 43

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

8. Peremehetu ehitise tuvastamine Töökoja, Tudulinna OE 44

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

9. Vallavara müük enampakkumise korras Pagari kuivati OE 45

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

10. Arengukava haridus valdkonna muutmise I lugemine ME 13

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

11. Informatsioon

 • Rahvaalgatus.ee petitsioon „Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi"
 • RHKK tegevusest

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.04.2022

22.04.22

Alutaguse Vallavolikogu kaheksas istung toimub neljapäeval, 28. aprill 2022 kell 14:30 Mäetaguse rahvamajas

Eelnõud on kättesaadavad VOLISes 

Istungi päevakord:

1. Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 40)

Ettekandja: geoifnospetsialist Liina Talistu

2. Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 38)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Laagri detailplaneeringu kehtestamine (OE 39)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Alutaguse Vallavolikogu 25.06.2020 määruse nr 133 „Alutaguse valla heakorraeeskiri" muutmine (ME 9)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

5. Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine (ME 11)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Halduslepingu sõlmimine parkimise korraldamiseks (OE 36)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Palgajuhendi muutmine Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 6 „Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (ME 10)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

8. Pikk tn 21-8 Tudulinna vallavara müük enampakkumise korras (OE 37)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Ülevaade SA Alutaguse Hoolekeskus tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Kristiina Ets

10. Volikogu liikme Kalle Kuusik arupärimisele vastamine

Vastab: vallavanem Tauno Võhmar

Alutaguse Vallavolikogu istung 24.03.2022

18.03.22

Alutaguse Vallavolikogu seitsmes istung toimub neljapäeval, 24. märts 2022 kell 14:30 Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses

Eelnõud on kättesaadavad VOLISes 

Istungi päevakord:

 1. Ülevaade SA Pannjärve Tervisespordikeskuse tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Avo Sambla

 1. Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 määruse nr 140 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele" muutmine (ME 7)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

 1. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad (ME 8)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

 1. Audiitori määramine (OE 30)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 32)

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

 1. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks (Kraavi põik 5 ja 6) (OE 33)

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

 1. Katase küla 23c kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 34)

Ettekandja: geoifnospetsialist Liina Talistu

 1. Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 35)

Ettekandja: geoifnospetsialist Liina Talistu

 1. Arengukava osaline muutmine (OE 31)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

Alutaguse Vallavolikogu istung 17.02.2022

11.02.22

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu kuues istung toimub neljapäeval, 17. veebruaril 2022 kell 14:30 Kauksi rannahoone saalis.

Istungi päevakord:

(Eelnõud on kättesaadavad VOLISES)

1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia hetkeseisu ning õiglase ülemineku fondi tutvustus

Ettekandja: Hardi Murula ja Ivan Sergejev

2. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine (OE 27)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

3. Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord II lugemine (ME 6)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

4. Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine (OE 28)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

5. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks _Külaplatsi tee (OE29)

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

6. SA Alutagusemaa tutvustus

Ettekandja: juhatuse liige Signe Roost

*SA Alutagusemaa eelarvetaotlus on avalikustatud Volises 27.01.2022 volikogu päevakorrapunkti nr 10 lisafailides

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.01.2022

21.01.22

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu viies istung toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2022 kell 14:30 Mäetaguse rahvamaja saalis.

Istungi päevakord:

(Eelnõud kättesaadavad VOLISES)

1. Alutaguse valla riigimetsa tutvustamine (kiri)

Ettekandja: RMK metsaülem Koidu Simson

2. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 24)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

3. Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 25)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Metsa tänav) (OE 23)

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

5. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 2)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Veeteenuse hinna hüvitamise kord 2022. aastal (ME 3)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

7. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 „Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine (ME 4)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

8. Volikogu aseesimehele hüvituse määramine (OE 26)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

9. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 6 „Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Alutaguse valla 2022. aasta eelarve II lugemine (ME 1)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

11. Info Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirjast „Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele koolivõrgu korrastamiseks" (KK)