Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri

9/7/23

Jäätmehoolduseeskiri reguleerib jäätmehoolduse korraldust Alutaguse valla haldusterritooriumil ning selle täitmine on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes tegutsevad, elavad või viibivad valla haldusterritooriumil.

Eeskirja eesmärgiks on säilitada valla territooriumil puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist, samuti jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamise tagamine ning jäätmekäitluse optimeerimine. Eesmärki aitab ellu viia korraldatud jäätmevedu.

Jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda SIIT.

Author: MARTIN MILLER