Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 ülevaatamise, korrigeerimise ja täiendamise algatamine

Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 (töö nr 2018-274) kinnitas Alutaguse Vallavolikogu 30.01.2020 määrusega nr 122. Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vaadata üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeerida ja täiendada. Alutaguse Vallavolikogu delegeeris Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 määrus nr 140 aluselühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise Alutaguse Vallavalitsusele.

Alutaguse Vallavalitsus algatas Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 ülevaatamine, korrigeerimine ja täiendamine aastateks 2023-2035 oma 09.02.2023 otsusega nr 67.

Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032

20.02.20

Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 (töö nr 2018-274) peatöövõtja on Kobras AS ja töö täitja on Keskkond & Partnerid OÜ.

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu 30.01.2020 määrusega nr 122 Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032.

article-author: MARTIN MILLER