Alusharidus

Iisaku Lasteaed Kurekell arengukava

Mäetaguse Lasteaed Tõruke arengukava

Illuka Kool arengukava.

Üldharidus

Iisaku Gümnaasiumi arengukava.

Mäetaguse Põhikooli arengukava

Illuka Kooli arengukava

Huviharidus

Iisaku Kunstide Kooli arengukava

Alutaguse vald

Alutaguse valla kehtiv arengukava

Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+