Keskkonnakomisjon

Keskkonnakomisjoni koosseis:

esimees Janno Vool

aseesimees Paul Kesküla

liikmed: Marek Kullamägi, Veljo Juuse, Aare Karp, Anu Kljutšnik, Anne Nurgamaa

Valdkond: keskkonnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, maavarad, maakasutus.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID:

Alutaguse valla dokumendiregister