Keskkonnakomisjon

Keskkonnakomisjoni koosseis:

esimees Anu Kljutšnik

aseesimees Marek Kullamägi

liikmed: Veljo Kingsep, Juri Novožilov, Gunnar Lepasaar, Anne Nurgamaa, Paul Kesküla.

Valdkond: keskkonnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, maavarad, maakasutus.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID:

Alutaguse valla dokumendiregister