Kogukonnakogud

01.03.23

Kodanikkonna kaasamise ning demokraatia arengu toetamise eesmärgil on võimalik moodustada ühinenud valdade baasil piirkondlikud kogukondade kogud. Alutaguse valla kogukonnakogude moodustamine ning töökorraldus on reguleeritud Alutaguse valla põhimääruses.  Kogukonnakogude protokollid ning muud dokumendid on leitavad dokumendiregistris DELTA.

 

KIIKLA KANDI KOGUKONNAKOGU

(Piirkonna moodustavad järmised külad: Kiikla, Võhma, Ratva. Soovi korral võivad liituda ka teised piirkonna küla)

(Kinnitatud Alutaguse Vallavalitsuse 11. novembri 2021. a korraldusega nr 529)

E-post: kaie@kiikla.ee

Kogukonnakogu esindaja: Kaie Taim

Liikmed: Külli Raidma, Veljo Kingsep, Katrin Kõrvemaa, Rene Kundla ,Ruth Linnard.

 

ILLUKA PIIRKONNA KOGUKONNAKOGU

(Piirkonna moodustavad järgmised külad: Agusalu, Edivere, Illuka, Jaama, Kaidma, Kamarna, Karoli, Kivinõmme, Konsu, Kuningaküla, Kuremäe, Kurtna, Ohkavere, Ongassaare, Permisküla, Puhatu, Rausvere ja Vasavere)

(Kinnitatud Alutaguse Vallavalitsuse 19. mai 2022. a korraldusega nr 224)

E-post: jaamavpk@gmail.com

Kogukonnakogu esindaja: Oleg Kuznetsov

Liikmed: Liisu Tamm, Karl Vähk, Monika Tinno, Anneli Dietrich, Monika Grinfeld, Eve Kangro, Sille Lass, Tõnu Linder, Mait Larionov, Mihkel Ernits, Kelli Kasu, Marko Riistan.