Kogukonnakogud

11/7/23

Kodanikkonna kaasamise ning demokraatia arengu toetamise eesmärgil on võimalik moodustada ühinenud valdade baasil piirkondlikud kogukondade kogud. Alutaguse valla kogukonnakogude moodustamine ning töökorraldus on reguleeritud Alutaguse valla põhimääruses.  Kogukonnakogude protokollid ning muud dokumendid on leitavad dokumendiregistris DELTA.

 

KIIKLA KANDI KOGUKONNAKOGU

(Piirkonna moodustavad järmised külad: Kiikla, Võhma, Ratva. Soovi korral võivad liituda ka teised piirkonna küla)

(Kinnitatud Alutaguse Vallavalitsuse 11. novembri 2021. a korraldusega nr 529)

E-post: kaie@kiikla.ee

Kogukonnakogu esindaja: Kaie Taim

Liikmed: Külli Raidma, Veljo Kingsep, Katrin Kõrvemaa, Rene Kundla ,Ruth Linnard.

 

ILLUKA PIIRKONNA KOGUKONNAKOGU

(Piirkonna moodustavad järgmised külad: Agusalu, Edivere, Illuka, Jaama, Kaidma, Kamarna, Karoli, Kivinõmme, Konsu, Kuningaküla, Kuremäe, Kurtna, Ohkavere, Ongassaare, Permisküla, Puhatu, Rausvere ja Vasavere)

(Kinnitatud Alutaguse Vallavalitsuse 19. mai 2022. a korraldusega nr 224)

E-post: jaamavpk@gmail.com

Kogukonnakogu esindaja: Oleg Kuznetsov

Liikmed: Liisu Tamm, Karl Vähk, Monika Tinno, Anneli Dietrich, Monika Grinfeld, Eve Kangro, Sille Lass, Tõnu Linder, Mait Larionov, Mihkel Ernits, Kelli Kasu, Marko Riistan.

 

TUDULINNA PIIRKONNA KOGUKONNAKOGU

(Piirkonna moodustavad kõik endise Tudulinna valla külad)

(Kinnitatud Alutaguse Vallavalitsuse 06. oktoober 2023. a korraldusega nr 459)

E-post: 

Kogukonnakogu esindaja: Marika Valter

Liikmed: Annes Kingu, Astrid Jõemägi, Ele Enge, Kaido Mölder, Aare Karp, Aili Reiman, Alar Palm, Karit Tuusula Mölder, Gunnar Lepasaar, Lia Reks, Ave Lohu, Gerri Lehismets, Kadriina Küüts, Merike Vaarmets, Ursula Orastu, Urve Ilsen, Taivi Toomägi, Aleksander Kruglov, Katriin Põllu, Eha Pärnik ja Oskar Vaaramaa. 

 Rohkem informatsiooni

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis  tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda). 

Eesti Külaliikumine Kodukant  (rahvaliikumine, mille eesmärk on aidata kaasa tugevate külakogukondade olemasolule maapiirkondades). 

Kogukonnaveeb (Kogukondade arendamise ja kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamisega seotud aktuaalne info, juhendmaterjalid, kogemuslood ning teemakohased teadusartiklid).

Eesti Koostöö Kogu (edendab avatud valitsemist, osalusdemokraatiat ning kodanikuühiskonda). 

Siseministeeriumi koduleht (kodanikuühiskond).   

Kogukonnakeskse valitsemisviisi ja innovatsioonifondi tutvustamisõhtu 31.10.2023

11/7/23
 31.10.2023 toimus Iisaku rahvamajas kohtumine rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsleri Raivo Küüdiga. Fookuses olid järgmised teemad:
  • Mis on kogukonnakeskne valitsemisviis?
  • Kuidas seda kohalikul tasandil rakendada?
  • Kust leida vajalikku metoodikat ning abimaterjali?
  • Innovatsioonifondi võimalused

Selgitavad materjalid: