Majandusprognoosid

 Rahandusministeerium koostab majandusprognoosi kaks korda aastas kevadel ja suvel. Kevadprognoos avaldatakse hiljemalt aprilli ning suveprognoos septembri alguses. Majandusprognoosi kõige olulisemaks väljundiks on valitsussektori tulude hinnang, mis suveprognoosi puhul on riigieelarve menetlemise aluseks riigikogus.

Majandusprognoosidega on võimalik tutvuda https://www.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/fiskaalpoliitika-ja-majandus/rahandusministeeriumi-majandusprognoos