Alutaguse valla rahvastik

Alutaguse valla koolide õpilaste arvude ülevaade seisuga 01.02.2022 leitav SIIT

Alutaguse valla rahvastiku ülevaade seisuga 01.05.2022 leitav SIIT

Alutaguse valla haridusvaldkonna asutuste ülevaade

Alutaguse valla haridusvaldkonna asutuste ülevaade seisuga mai 2022 leitav SIIT

 

Haridusministeeriumi haridusstatistika Alutaguse vallas

Käesolevas ülevaates on koondatud Eesti hariduse infosüsteemis (edaspidi EHIS http://www.ehis.ee) ja Eksamite Infosüsteemis (EIS http://www.eis.ee) sisalduv info kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvate alus- ja üldharidusõppeasutuste ning väiksemas mahus ka huvihariduse kohta. Suurem osa ülevaates sisalduvast infost on leitav haridusstatistika visuaalses keskkonnas http://www.HaridusSilm.ee üldise statistika, tulemusnäitajate, õpetajate palgaanalüüsi ning koolikaardi teemade alt, kuid see andmestik sisaldab ka täiendavat infot. 

Raportiga saab tutvuda SIIN