Sünni registreerimine

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui laps on sündinud Eestis või lapse vanema elukoht on Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud.

Lapse sündi ei registreerita Eestis, kui sünd on välisriigis juba registreeritud. Sellisel juhul, tuleb esitada välisriigi sünnidokument rahvastikuregistrisse kandmiseks vastavale asutusele. Loe  rohkem SIIN.

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse ning väljastab avaldaja(te)le soovi korral sünnitõendi! Loe rohkem sünni registreerimise, nimepaneku ning hooldusõiguse kohta SIIN.                          

Teenuse maksumus Toiming ning esmakordne sünnitõend on tasuta. Kui soovitakse korduvat tõendit, siis tuleb pöörduda maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse poole ning tasuda riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määras.
Kestvus Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt 7 tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.
Õigusaktid Perekonnaseadus, perekonnaseisutoimingute seadus, nimeseadus.
Vastutaja(d)

KURTNA (R)

Tairi Hütt

õigus- ja

andmekaitsespetsialist

+372 3366902;+372 5202014

tairi.hytt@alutagusevald.ee

 IISAKU

Katrin Junolainen

teabespetsialist

+372 3366901; +372 5242521

 katrin.junolainen@alutagusevald.ee

                                   

MÄETAGUSE

Heidi Kruut

registri- ja personalitöötaja

+372 3366900; +372 5280514

 heidi.kruut@alutagusevald.ee

                        

 

AVALDUSE ESITAMINE

Vajalikud sammud

Sünni registreerimise avaldust saab esitada:

  • e-rahvastikuregistri kaudu (avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad);
  • isiklikult kohale tulles (palume eelnevalt oma tulekust teada anda).

Sünde registreerivad kõik valla- või linnavalitsused. Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele.

Vajaminevad dokumendid
  • Sünni registreerimise avaldus; 

  • avaldaja(te) isikut tõendavad dokumendid;

  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (tervishoiuteenuse osutaja sisestab rahvastikuregistrisse).

Viide Sünni registreerimise avaldus (PDF)
Loe lisaks

Sünnitoetuse määr Alutaguse vallas on 350 eurot. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Rohkem infot sünnitoetuse taotlemise tingimustest ning protsessist saab lugeda SIIN.

2023. aastal valminud infoteenus koondab kokku lapsesaamisega seotud olulise info riigi teenustest ja toetustest lapsevanemateks saajatele. Lapsevanema teekaardiga on võimalik tutvuda siin: https://www.eesti.ee/et/perekond/lapse-saamine