Valla üldiseloomustus

ALUTAGUSE VALD

Ligi 5000 elanikuga Alutaguse vald on omavalitsusüksus Ida-Virumaal, mis moodustati 24. oktoobril 2017. aastal Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise tulemusena. Valla naabriteks on põhjaosas Lüganuse vald, Toila vald, Kohtla-Järve linn, Jõhvi vald ja Narva-Jõesuu linn (kõik Ida-Virumaa), lääneosas Vinni vald (Lääne-Virumaa) ning kaguosas Mustvee vald (Jõgevamaa). Idaosas piirneb Alutaguse vald ligi 30 km ulatuses Narva jõega ning lõunas ligi 35 km ulatuses Peipsi järvega. Valla pindala on ligikaudu 1465 ruutkilomeetrit. Territooriumilt on tegu Eesti mandriosa suurima omavalitsusüksusega, mis on samas ka kõige hõredamalt asustatud (3,4 inimest ruutkilomeetril). Valla eripäraks on pikk riigipiir ca 30 km pikkune veepiir Narva jõel, lisaks piiritsoon Peipsi järvel.

Alutaguse valda iseloomustab maaline ja hõredalt asustatud ruumimuster. Valla territooriumile jäävad Alutaguse põlismetsad, mitmed suured sood ja rabad (nt Puhatu soo, Muraka raba), Eesti suurim  järvestik (Kurtna), aga ka põlevkivikaevandused. Põlevkivi kaevandamine (Estonia ja Ojamaa kaevandused) mõjutab ligi kolmandikku valla territooriumist. Olulisematest teedest läbivad valda Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ning Jõhvi-Vasknarva, Iisaku-Tudulinna-Avinurme ja Rakvere-Rannapungerja tugimaanteed.

Alutaguse vallas on 75 asustusüksust - vallakeskus Iisaku alevik, Mäetaguse alevik ja 73 küla.

Alutaguse valla elanike arv 01.01.2019 seisuga on 4811. Rahvastikuregistri andmetel elas 01.01.2018 seisuga Alutaguse vallas 4920 inimest.

Alevikud: Iisaku, Mäetaguse

Külad: Agusalu, Alajõe, Alliku, Apandiku, Aruküla, Arvila, Atsalama, Edivere, Ereda, Illuka, Imatu, Jaama, Jõetaguse, Jõuga, Kaatermu, Kaidma, Kalina, Karjamaa, Kamarna, Karoli, Kasevälja, Katase, Kauksi, Kellassaare, Kiikla, Kivinõmme, Koldamäe, Konsu, Kuningaküla, Kuremäe, Kurtna, Kuru, Lemmaku, Liivakünka, Lipniku, Lõpe, Metsküla, Mäetaguse, Ohakvere, Ongassaare, Oonurme, Pagari, Peressaare, Permisküla, Pikati, Pootsiku, Puhatu, Rannapungerja, Rajaküla, Ratva, Rausvere, Remniku, Roostoja, Sahargu, Smolnitsa, Sõrumäe, Sälliku, Tagajõe, Taga-Roostoja, Tammetaguse, Tarakuse,Tudulinna, Tärivere, Uhe, Uusküla, Vaikla, Varesmetsa, Vasavere, Vasknarva, Võhma, Võide, Võrnu, Väike-Pungerja

 

Vikepeedia andmed:

https://et.wikipedia.org/wiki/Alutaguse

https://et.wikipedia.org/wiki/Alutaguse_vald

Looduskalender http://www.looduskalender.ee/node/10243

Eesti Entsüklopeedia

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/alutaguse_madalik

Eesti rahvarõivad

http://rahvaroivad.folkart.ee/rahvaroivad/pohja-eesti/alutaguse