Dokumendiregister

Alutaguse Vallavalitsus kasutab dokumendihaldussüsteemi DELTA.

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressile info@alutagusevald.ee või läbi DHX.

Alutaguse valla dokumendiregister

Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue. (Teabele juurdepääsu võimaldamine teabenõude alusel on reguleeritud avaliku teabe seaduses.