Rahuldati järgmiste isikute taotlused:

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 08.06.2023. a korraldusega nr 254 „Hajaasustuse programmi veevarustussüsteemide valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

 1.1. Toetuse saaja: Merike Peepmaa

Projekti nimetus: Hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine

Toetuse suurus: 941,22 eurot, sh riigipoolne toetus: 470,61 eurot.

KOV toetus: 470,61 eurot

Toetuse omafinantseering 463,58 eurot

 

1.2. Toetuse saaja: Zinaida Pikhoff

Projekti nimetus: Kooli 8, Tudulinna üldveevarustussüsteemiga liitumine

Toetuse suurus: 1 358,76 eurot, sh riigipoolne toetus: 679,38 eurot

KOV toetus: 679,38 eurot

Toetuse omafinantseering 669,24 eurot

 

1.3. Toetuse saaja: Elmu Orujõe

Projekti nimetus: Männi 11 kinnistule veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 5 889,30 eurot, sh riigipoolne toetus: 2944,65 eurot

KOV toetus: 2944,65 eurot

Toetuse omafinantseering 2900,70 eurot.

 

1.4. Toetuse saaja: Märt Marits

Projekti nimetus: Kaevumaja ja veepumba koos lisadega soetamine

Toetuse suurus: 1070,60 eurot, sh riigipoolne toetus: 535,30 eurot

KOV toetus: 535,30 eurot

Toetuse omafinantseering 527,31 eurot

 

1.5 Toetuse saaja: Aleksei Eksuk-Oglõ

Projekti nimetus: Välja kinnistu veevarustussüsteemi rekonstrueerimine

Toetuse suurus: 3 308,14 eurot, sh riigipoolne toetus: 1654,07 eurot

KOV toetus: 1654,07 eurot

Toetuse omafinantseering 1629,38 eurot

 

1.6. Toetuse saaja: Elga Rensberg

Projekti nimetus: Pargi kinnistule puurkaevu rajamine

Toetuse suurus: 5 760,66 eurot, sh riigipoolne toetus: 2880,33 eurot

KOV toetus: 2880,33 eurot

Toetuse omafinantseering 2837,34 eurot

 

1.7. Toetuse saaja: Allan Tarakanov

Projekti nimetus: Liivaoja veesüsteemi rekonstrueerimine ja veefiltri paigaldus

Toetuse suurus: 3 582,62 eurot, sh riigipoolne toetus: 1791,31 eurot

KOV toetus: 1791,31 eurot

Toetuse omafinantseering 1764,58 eurot

 

1.8. Toetuse saaja: Tairo Taar

Projekti nimetus: Kiviaia kinnistu veevarustussüsteemi parandamine

Toetuse suurus: 804,00 eurot, sh riigipoolne toetus: 402,00 eurot

KOV toetus: 402,00 eurot

Toetuse omafinantseering 396,00 eurot

 

1.9. Toetuse saaja: Nadežda Raku

Projekti nimetus: Hajaasustuse programm 2023 veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 6 480,24 eurot, sh riigipoolne toetus: 3240,12 eurot

KOV toetus: 3240,12 eurot

Toetuse omafinantseering 3191,76 eurot

 

1.10. Toetuse saaja: Maxim Shushkevich

Projekti nimetus: Veepuhastussüsteem - Tedre tee 38, Kauksi

Toetuse suurus: 1 373,23 eurot, sh riigipoolne toetus: 686,61 eurot

KOV toetus: 686,62 eurot

Toetuse omafinantseering 676,37 eurot

 

1.11. Toetuse saaja: Anu Udula

Projekti nimetus: Puurkaevu rajamine Otsa kinnistule

Toetuse suurus 2 532,60 eurot, sh riigipoolne toetus: 1266,30 eurot

KOV toetus: 1266,30 eurot

Toetuse omafinantseering 1920,60 eurot

 

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 08.06.2023. a korraldusega nr 253 „Hajaasustuse programmi kanalisatsioonisüsteemide valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

 1.1. Toetuse saaja: Jekaterina Sergejeva

Projekti nimetus: Lehise kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 4 984,00 eurot, sh riigipoolne toetus: 2492,00 eurot

KOV toetus: 2492,00 eurot

Toetuse omafinantseering 2455,20 eurot

 

 1.2. Toetuse saaja: Aleksandr Zakirov

Projekti nimetus: Kasekese talu biopuhasti paigaldamine

Toetuse suurus: 4 060,20 eurot, sh riigipoolne toetus: 2030,10 eurot

KOV toetus: 2030,10 eurot

Toetuse omafinantseering 1999,80 eurot

 

 1.3. Toetuse saaja: Uljas Põllu

Projekti nimetus: Juhandra kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 4 003,92 eurot, sh riigipoolne toetus: 2001,96 eurot

KOV toetus: 2001,96 eurot

Toetuse omafinantseering 1972,08 eurot

 

1.4. Toetuse saaja: Kadri Haugas

Projekti nimetus: Vana tee 21 kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumine

Toetuse suurus: 791,94 eurot, sh riigipoolne toetus: 395,97 eurot

KOV toetus: 395,97 eurot

Toetuse omafinantseering 390,06 eurot

 

1.5. Toetuse saaja: Hendrik Nirk

Projekti nimetus: Hendriku talu kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus: 4 367,17 eurot, sh riigipoolne toetus: 2183,58 eurot

KOV toetus: 2183,59 eurot

Toetuse omafinantseering 2928,83 eurot

 

1.6. Toetuse saaja: Zinaida Pikhoff

Projekti nimetus: Kooli 8, Tudulinna üldkanalisatsiooniga liitumine.

Toetuse suurus: 1 752,72 eurot, sh riigipoolne toetus: 876,36 eurot

KOV toetus: 876,36 eurot

Toetuse omafinantseering 863,28 eurot

 

1.7. Toetuse saaja: Kaido Raidma

Projekti nimetus: Maasika talu biopuhasti paigaldamine

Toetuse suurus 3 993,20 eurot, sh riigipoolne toetus: 1996,60 eurot

KOV toetus: 1996,60 eurot

Toetuse omafinantseering 1966,80 eurot

 

1.8. Toetuse saaja: Aita Murdsalu

Projekti nimetus: Karlsoni kinnistu kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus 4 225,02 eurot, sh riigipoolne toetus: 2112,51 eurot

KOV toetus: 2112,51 eurot

Toetuse omafinantseering 2080,98 eurot

 

1.9. Toetuse saaja: Heikki Suokas

Projekti nimetus: Leveti kinnistu kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus 4 670,57 eurot, sh riigipoolne toetus: 2335,29 eurot

KOV toetus: 2335,28 eurot

Toetuse omafinantseering 2300,43 eurot.

 

1.10. Toetuse saaja: Ronaldo Sildnik

Projekti nimetus: Rabatalu reoveesüsteemi rajamine

Toetuse suurus 3 364,40 eurot, sh riigipoolne toetus: 1682,20 eurot

KOV toetus: 1682,20 eurot

Toetuse omafinantseering 2935,60 eurot

 

1.11. Toetuse saaja: Valentina Kozõreva

Projekti nimetus: Nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine Tikkapesa 2

Toetuse suurus 3 939,60 eurot, sh riigipoolne toetus: 1969,80 eurot

KOV toetus: 1969,80 eurot

Toetuse omafinantseering 1940,40 eurot

 

1.12. Toetuse saaja: Andrus Rekor

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi rajamine biopuhastiga

Toetuse suurus 5622,37 eurot, sh riigipoolne toetus: 2811,18 eurot

KOV toetus: 2811,19 eurot

Toetuse omafinantseering 2769,23 eurot

 

1.13. Toetuse saaja: Janis Olle

Projekti nimetus: Oru, Tärivere reovee puhastamise nõuetekohaseks tegemine

Toetuse suurus: 4638,08 eurot, sh riigipoolne toetus: 2319,04 eurot

KOV toetus: 2319,04 eurot

Toetuse omafinantseering 2284,43 eurot

 

1.14. Toetuse saaja: Konstantin Bersenev

Projekti nimetus: Saarma kinnistul Permiskülas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 5 226,00 eurot, sh riigipoolne toetus: 2613,00 eurot

KOV toetus: 2613,00 eurot

Toetuse omafinantseering 2574,00 eurot

 

1.15. Toetuse saaja: Roby Lokotar

Projekti nimetus: Pärnapuu kinnistu kanalisatsioonitorustiku ja biopuhasti paigaldus

Toetuse suurus 5 582,98 eurot, sh riigipoolne toetus: 2791,49 eurot

KOV toetus: 2791,49 eurot

Toetuse omafinantseering: 2749,82 eurot

 

1.16. Toetuse saaja: Anu Udula

Projekti nimetus: Septiku paigaldus koos imbväljakuga.

Toetuse suurus 2 532,60 eurot, sh riigipoolne toetus: 1266,30 eurot

KOV toetus: 1266,30 eurot

Toetuse omafinantseering: 1247,40 eurot

 

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 08.06.2023. a korraldusega nr 252 „Hajaasustuse programmi juurdepääsutee valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

 1.1. Toetuse saaja: Alina Šapovalova

Projekti nimetus: Juurdepääsutee Kivilepa kinnistule

Toetuse suurus: 1953,72 eurot,

sh riigipoolne toetus: 976,86 eurot

KOV toetus: 976,86 eurot

Toetuse omafinantseering: 962,28 eurot.

 

 1.2. Toetuse saaja: Lija Gerassimov

Projekti nimetus: Kassikäpa kinnistule juurdepääsutee rajamine

Toetuse suurus: 2 365,10 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1182,55 eurot

KOV toetus: 1182,55 eurot

Toetuse omafinantseering: 1164,90 eurot.

TAAS AVANEB HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR

4/17/23
 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et alates 01. veebruarist 2023. a avaneb Hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 03. aprill 2023.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasusutusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Programmi kaudu toetatakse majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamist ja veekvaliteedi parandamist, elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamist, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamist ning leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamist (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi üldtingimused on järgnevad:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Juhul, kui hajaasustuse programmist on toetust saadud varemgi, peab taotluse esitamise päeval eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.

Toetuse taotlemise täpsemad tingimused, nõuded ja kohustused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on leitav Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/110122019004?leiaKehtiv või Riigi Tugiteenuse Keskuse kodulehelt (https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm) ja Alutaguse Vallavalitsuse veebilehelt (http://www.alutagusevald.ee/hajaasustuse-programm).  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Vastavalt programmdokumendi § 17 lõikele 1 punktile 2 kinnitas Alutaguse Vallavalitsus hajaasustuse programmist 2023. a toetatavate valdkondade prioriteetsuse järgmiselt:

1.1 veesüsteemid

1.2 kanalisatsioonisüsteemid

1.3 juurdepääsuteed

1.4 autonoomsed elektrisüsteemid

ja eelistatud sihtrühmad järgmiselt:

2.1 lastega pered

2.2 pered, kus elab puudega inimene

Lisainfo: Küsimuste korral pöörduge Alutaguse valla arendusspetsialisti  Piret  Anvelti poole   (telefon 336 6923, mobiil 5886 6864; e-post piret.anvelt@alutagusevald.ee).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Taotluse lisa_veesüsteemid

Taotluse lisa_kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa_juurdepääsuteed

Taotluse lisa_autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Arvutamise_ abimees

 

Puurkaevude rajamise info