Endise Iisaku valla aukodanikud

 

2015 JAAN KOJUS

Jaan Kojus on üle 45 aasta tohterdanud Iisaku kandi inimesi, tema tegevus arstina on pälvinud paljude valla elanike tänu, sest ta on alati olnud hooliv ning tähelepanelik oma patsientide suhtes.

 

2014 JUDITH KULVERE

Judith Kulvere on aastakümneid tegutsenud Iisaku draama- ja sõnakunstiringi juhendaja ja lavastajana. Tema käe all on Iisaku Rahvamaja lavalaudadele toodud hulgaliselt lavastusi. Ta on tegutsenud kohusetruult palju aastaid Iisaku kultuurimaastikul.

 

2013 OTTO JUUSE

Suurim taimekasvatusega tegelev ettevõtja Iisaku vallas. Põllumajandusliku maastiku säilitaja, oma tegevusega on säilitanud töökohti  ka teistele kogukonna liikmetele.

 

2012 KALVI KIVIMÄE

Kauaaegne Iisaku Gümnaasiumi kehalise kasvatuse ja riigikaitse õpetaja, Kaitseliidu Iisaku rühma üks taasasutajatest, noorte kaitsetahte ja isamaalisuse kasvataja.

 

2011 KAJA TINA

Iisaku Kunstide Kooli õpetaja-raudvara, kelle õpilaste tööd on kogunud tuntust ja toonud autasusid paljudelt näitustelt ning konkurssidelt. Valla ajalehe MEIE KESKEL toimetaja.

 

2010 ÜLO PALMET

Olles kahel korral küüditatud Siberisse, on ta sealt naasnuna aktiivselt lülitunud kohalikku ellu. Tolleaegse Iisaku sovhoosi elektrikuna on ta aidanud kaasa Iisaku elektrifitseerimisele 1950-ndate aastate lõpus, osalenud Iisaku kultuurielus ning teinud aktiivselt kaastööd valla ajalehele.

 

2008 SAMUEL BOGDANOV

Valla kodanik, kelle elutöö on seotud inimeste turvalisuse tagamisega. Teeneka tuletõrjujana on ta aidanud päästa paljude kodusid ja vara ning andnud edasi oma teadmisi noortele.

 

2006 LEMBIT ROOSTAR

Teenekas arstiteaduse professor, kes on tegutsenud sõjaväe välikirurgina Leningradis, Mongoolias ja olnud Afganistani armee peakirurg, töötanud teadlasena, õppejõuna ja kelle sulest on ilmunud üle 300 teadustöö. Tema koolitee sai alguse Iisaku koolist ja hiljem juba Tartu Ülikooli juures töötades aitas ta väga paljude oma endise kodukoha inimeste tervist taastada.

 

2005 LAINE NIMVITSKI

Kauaaegne Iisaku Gümnaasiumi algklassiõpetaja, kes osales aktiivselt valla haridus- ja kultuurielu edendamisel.

 

2003 EINO JÜRMAN

Kauaaegse Alutaguse Metsamajandi direktorina andis olulise panuse siinse looduskeskkonna arendamisse ja keskkonnahariduse edendamisesse, osales aktiivselt valla arengutöös.

 

2002 ENN SELLIK

Läbi oma silmapaistvate sportlike saavutuste- Eesti rekordiomanik 5000 m ja 10 000 m jooksus- aidanud kaasa Iisaku üleriikliku tuntuse tõstmisele, kohaliku spordielu edendamisele ja olnud eeskujuks noortele sportlike pürgimuste teel.

 

2000 DANIEL VARDJA

Iisaku Muuseumi rajaja. Ta on algatanud paikkonna vanavara kogumise, juhendanud kodu-uurimuslikku tegevust ning aidanud säilitada ja väärtustada kodukoha ajalugu ja kultuuripärandit.

 

2000 HELEND PEEP

Kauaaegne Vanemuise teatri näitleja, kes läbi oma tuntuse on tutvustanud Iisakut kui kultuuritraditsioonidega paika, andnud siinse ajaloo uurimisse ja jäädvustamisse hindamatu panuse oma kodu-uurimuslike tööde ja joonistustega, mis on hoiul Iisaku Muuseumis.