Koduteenus

 

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Teenuse osutamine peab toetama abivajaja enda vastutust, aktiivsust ja võimeid iseseisvalt toime tulla.

Koduteenuseid osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele isikutele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi.

Koduteenusena osutatavad toimingud on

1) kütmine;

2) abi toiduvalmistamisel;

3) eluruumi ja riiete korrastamine;

4) toidu ja ravimitega varustamine lähimast ostupunktist;

5) asjaajamine ja muud abivajadusest lähtuvad toimingud.

 

Kõik abitegevused, mis otseselt ei ole hädavajalikud nagu aiatööd, remonditööd vms lepitaekse kokku eraldi ja koduhooldustöötaja aitab leida inimesed vajalike tööde tegemiseks.

Koduteenuste määramiseks esitab abivajaja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale põhjendatud taotluse kus on ära märgitud tegevused, milles on vajalik kõrvalabi.

Koduteenuse osutamise maht ja kõrvalabi vajadus selgub abivajaduse hindamise käigus, mis viiakse läbi sotsiaaltöötaja poolt abivajaja kodus. Otsuse alusel sõlmitakse teenuse saajaga leping. Koduteenus on tasuline, mille hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

Vallavalitsuse 31.08.2023 korraldus nr 386 "Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine"

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (§ 7)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF