Volikogu komisjonid

Alutaguse Vallavolikogu 09.11.2017. a otsusega nr 3 moodustati:

7- liikmeline eelarve- ja majanduskomisjon;

7- liikmeline haridus- ja kultuurikomisjon; 

3- liikmeline revisjonikomisjon;

7- liikmeline keskkonnakomisjon.

* * *

Alutaguse Vallavolikogu 09.11.2017. a otsusega nr 6 moodustati:

7- liikmeline ajutine sotsiaalkomisjon.

* * *

Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a otsusega nr 144 lõpetati Alutaguse Vallavolikogu ajutise sotsiaalkomisjoni tegevus, sest komisjon on oma eesmärgistatud ülesanded täitnud.

* * *

Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a otsusega nr 145 otsustati:

- lõpetada haridus- ja kultuurikomisjoni tegevus ning moodustada 9-liikmeline haridus- kultuuri- ja sotsiaalkomisjon;

- suurendati eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete arvu ning täiendati komisjoni tegevusvaldkondi.