Volikogu komisjonid

Alutaguse Vallavolikogu 25.11.2021. a otsusega nr 4 moodustati:

maksimaalselt 7- liikmeline eelarve- ja majanduskomisjon;

maksimaalselt 9- liikmeline haridus-kultuuri- ja sotsiaalkomisjon;

maksimaalselt 7- liikmeline keskkonnakomisjon;

3- liikmeline revisjonikomisjon.