Koolitarvete ja kooliriiete toetus

Toetusele on õigus isikutel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elavad:

  • makstakse toimetulekutoetust saavale perele.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus

Toetust makstakse kuni 100 eurot aastas ühe üldhariduskoolis õppiva lapse kohta kuludokumentide alusel.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 29

Info: Zlata Hollat  336 6920, 5566 7567, zlata.hollat@alutagusevald.ee

        Julia Lehtla   336 6913, 5192 5475, julia.lehtla@alutagusevald.ee