Eesti-Vene koostööprojekt ER126

Eesti-Vene koostööprojekt ER126 ``Ühismeetmed kohalike päästeteenistuste tingimuste parandamiseks maastike ja metsade ning asulate kaitseks EE-RU piirialal.``

„LOCAL FIRE"

 

Projekti eesmärgiks on parandada  EE/RU piirialal asuvate maastike , metsade ja inimeste kaitset tulekahjude eest ning tõsta läbi toetatava tegevuse päästevõimekust.

Projekti elluviimise periood: 01.07.2019-30.06.2021.

Projektipartnerid

Projektis osaleb 5 partnerit.

Partnerid Eestist: Alutaguse Vallavalitsus ja

Partnerid Venemaalt: Pihkva rajooni administratsioon (juhtpartner) , Gdovi rajooni administratsioon , Petseri rajooni administratsioon ,  Palkino rajooni administratsioon

Projekti kogueelarve: 473 531,88 eurot, millest 396 000,19 eurot rahastatakse Eesti - Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.

 

Projektis planeeritud tegevused on järgmised:

Eestis

Ehitus :Ehitatakse välja Kuningaküla Päästjate tugi punkt- paatide veeskamiseks ,Narva jõest tulekustutus vee võtmiseks – kuiv hüdrant ning juurdepääsutee rajatud taristule.

Varustus: Soetatakse Alutaguse valla territooriumil tegutsevate vabatahtlike pääste komandodele -Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste , Mittetulundusühing Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje ja MTÜ Illuka Pritsimehed , vajaliku päästevarustust.

Õppused: Viiakse läbi vabatahtlike päästjate ühisõppus (kaasatud vaatlejatena Venemaa poolsed partnerid) tulekahju likvideerimisest.

 

Venemaal

Pihkva Rajoon , Gdovi Rajoon ,  Petseri Rajoon , Palkino Rajoon:

Projekti peamine eesmärk on kogemuste vahetamine

kohalike tulekahjude jälgimisel ja lokaliseerimisel erinevates piirkondades.

Piiratakse maanteedelt metsadesse suunduvate teede hulka paigaldades piirdeid.

Taastatakse tulekustutustiike metsades ja tiheda süttimisstatistikaga asulate ümber rakendatakse pinnase  kündmist mida korraldatakse kevadhooaegadel.

Täiendatakse vabatahtlike päästekomandode eri varustus.

Õppused: Viiakse läbi neli erinevat päästjate ühisõppust (kaasatud vaatlejatena Essti Vabariigi poolsed partnerid) tulekahju likvideerimisest.

 

 

Projekti tulemused Eestis

  • Valmib Päästeteenistule oluline tugipunkt Narva jõe kaldal Kuningakülas.
  • Alutaguse valla 60 vabatahtlikule päästjatele soetatakse hulgaliselt erivarustust.

 

Projekti tulemused Venemaal

  1. Taastatakse 17 tuletõrje veevõttu kohta metsades ja suletakse 24 maanteelt mitte vajaliku maha sõitu metsadesse.
  2. Soetatatakse vajaliku erivarustust päästjatele.

 

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

 

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

 

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Alutaguse Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Kontaktisik:

Taavi Vogt

Tel 5012659