Maavaravaru

2/20/18

Üleriigilise tähtsusega maardlatest paiknevad vallas Eesti põlevkivimaardla Estonia, Sompa, Ahtme, Viru, Aidu, Tammiku ja Kohtla kaeveväljad, Uus-Kiviõli, Oandu, Ojamaa, Seli ja Peipsi uuringuväljad. 

Lisaks esineb vallas loodusvaradest veel turvast (Kalina/Peeri turbatootmisala) ja kruusa (Kolustre kruusakarjäär).

Info maardlate paiknemise kohta kaardil leiad SIIT.

Author: MARTIN MILLER