Preemia sportliku saavutuse eest

Alutaaguse Vallavolikogu  24.08.2023.a määrusega nr 45 võeti vastu sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas, kus on reguleeritud preemia maksmine sportliku saavutuse eest. 

  • Preemia sportliku saavutuse eest on vallaeelarvest Alutaguse valla võistkonnale või harrastajale antav preemia rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.
  • Madalaim vanusepiir preemia määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

  • Premeerimise viisi määrab vallavalitsus korraldusega.

Sportlike saavutuste eest preemia andmise taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 01. detsembriks.