Iisaku skatepargi projekteerimine ja rajamine

11/15/23

Kohaliku arengu strateegia Meede 3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine raames sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Iisaku Skatepargi projekteerimine ja rajamine".

Projekti raames projekteeriti ja rajati Iisaku alevikku Tartu mnt 62 kinnistule (katastritunnus 22401:005:0159) ühtse terviklahendusena kaasaegseid võimalusi pakkuv mitmekülgne ning noortele ja spordihuvilistele suunatud betoonist monoliitne skatepark. Rajatud skatepark võimaldab kõigil huvilistel sõita seal rulade, tõukeratasete, BMX rataste ja rulluiskudega. Rulapargi lahendus on planeeritud viisil, et atraktsioonid sobiksid kasutamiseks erinevatele tänavaspordialade harrastajatele erinevates harrastustasemetes.

Rulapargi betoonkonstruktsiooni on kolmnurkse kuju ja pindalaga 392m2. Rulapargi disainilahendusel on järgmised elemendid: Hip Quarter, A-Frame, Corner Quarter,       Manual – Grindbox, Pyramid ja Flybox.

Skatepargi rajamise eesmärgiks oli kaasaegsete, arendavate ja mitmekesiste võimaluste pakkumine välitingimustes vaba aja aktiivseks ja sportlikuks veetmiseks ning seeläbi Iisaku aleviku kui atraktiivse elukeskkonna väärtuse tõstmine ja kohaliku elu edendamine läbi uute tegevuste lisandumise ja välitegevuse väärtustamise.

Projekt teostati edukalt. Iisaku Skatepark valmis 2023. a suvel ning on kohalike noorte poolt väga hästi vastu võetud ning aktiivses kasutuses. Skateparki jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Pagari mõisa tõllakuuri rekonstrueerimine

11/13/23

RTK Peipsiveere programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Pagari mõisa tõllakuuri rekonstrueerimine".

Antud projekt on jätk töö nr 04032016-TК „Pagari mõisа tõllakuur. Avarii-remonttööde tegevuskava" alusel tehtud töödele.

Käesoleva projektiga alustati Pagari mõisa tõllakuuri restaureerimise esimese etapiga – rajati välisrajatised, köögiruumid ja sisemised tehnosüsteemid. Kogukonnale anti võimalus edendada külakultuuri ja korraldada erinevaid sündmuseid ning valmistada ja propageerida kohalikku toitu. Pagari mõisa parki lisandus uus oluline rahva kooskäimise koht, mis elavdab ühistegevust, toob juurde uusi külastajaid ning tõstab külastajate kogemuste läbi ajaloolise ja arhitektuuriliselt põneva paiga tuntust ja mainet.

Pagari tõllakuuri rekonstrueerimise projekt on suunatud piirkonna turismi elavdamisele ja teenuste laiendamisele ning kohaliku kogukonna ühtekuuluvuse suurendamisele läbi ühistegevuste ja sündmuste.

Pagari mõisa tõllakuuri rekonstrueerimise esimene etapp valmis 2023. a sügisel. Pagari mõisa tõllakuuri jääb haldama FIE Taavi Vogt, kellega on sõlmitud tähtajaline rendileping kümneks aastaks.

Vasknarva sadama konteinersoojakute soetamine

3/9/23

Kohaliku arengu strateegia Meede 5 – COVID-19 toetusmeede raames sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Vasknarva sadama konteinersoojakute soetamine".

COVID-19 on avaldanud olulist mõju majandustegevustele, inimeste liikumine ja kogunemine on olnud piiratud. Antud projekti elluviimisel saame osutama vabaaja teenuseid Vasknarva sadamas, suurel maa alal vabas õhus. Nii saame hajutada COVID -19 leviku riski ning samal ajal anda võimalus inimestel vabas looduses puhata ja meeldivalt oma vaba aega veeta.  

Projekti üldine eesmärk on arendada välja ohutusnõuetele vastav ja mitmekesiseid teenuseid pakkuv Vasknarva sadam, mis kuulub Peipsi sadamate võrgustikku. Eesmärgi saavutamiseks on antud projekti raames loodud töö- ja olmetingimused sadamakaptenile, kes korraldab sadamas ohutut veeliiklust ja veesõidukite ohutut seismist,  ning sadama külastajatele (paadiomanikud, kalastajad, kohalikud elanikud ja turistid), kes saabuvad Vasknarva sadamasse nii maa- kui veeteed pidi.

Projekti tegevuste elluviimise tulemusel mitmekesiste ja keskkonnasõbralike teenuste pakkumiseks soetati Vasknarva sadamasse 2022. aastal konteinersoojakud, kus asuvad nii töö- kui olmeruumid. Konteinersoojakud koosnevad kahest konteinerist. Ühes konteinersoojakus mõõtmetega 9,0 x 3,5 m asuvad kontoriruum sadamakaptenile, laoruum, serveriruum ja 1 dušširuum. Teine santehniline konteinersoojak mõõtmetega 4,5 x3,5 m on mõeldud külastajatele, kus on kätepesuvõimalus ja asuvad 4 WC-d (sh. üks inva WC).

Soojakud on paigaldatud sadama territooriumile ajutiselt viieks aastaks ning neid kasutatakse hooajaliselt (navigatsiooni perioodil). Soojakud ühendatakse ajutiselt vee, kanalisatsiooni ning elektrivõrguga. Viie aasta pärast asendatakse soojakud püsiva ehitisega, sadamahoonega. Soojakud võetakse kasutusele mujal valla territooriumil vajalikus avalikus kohas, näiteks täna projekteerimisel olevas Rannapungerja sadamas.

Vasknarva Sadamat haldab Alutaguse vallale kuuluv SA Alutagusemaa. Investeeringu objektid antakse sihtasutuse kasutusse, kes korraldab kohapeal osutatavaid teenuseid ja loob kaks uut töökohta.

Tudulinna jalg- ja jalgratta tee

2/6/23

Alutaguse Vallavalitsus sai meetme (20.5.1 Transpordi- ja energiataristu investeeringud) taotlusvoorust (RRF 5.1.55 ATV1- Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse - 18.02.2022-18.04.2022) toetust projektile- Tudulinna jalg- ja jalgratta tee. Valdkond, millesse projekt panustab: 20.5.1.55 KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse (siseriiklik).

Tudulinna küla keskuses asuvad pood, lastekodu, rahvamaja ning küla servas asub surnuaed. Kõnealuse kergliiklusteega ühendatakse nimetatud objektid omavahel ohutuks liiklemiseks jalakäijatele ning ratturitele.

Projekti eesmärk on suurendada ohutut jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaalu, aidates kohalikul omavalitsusel leida lahendus teelõigul, mis takistab igapäevast jalgrattaga ja jalgsi liikumist ning tagada teenustele, sealhulgas ühistranspordile ja töökohtadele parem ligipääs.

Projekti algus ja lõpp:

18.04.2022 - 01.06.2023

Kogu maksumus- 384 009,95 €

Toetus 40% - summas - 153 604,00€

Omafin- 230 405,95€

Projekti tulemusena valmib Tudulinna külas 2022. aasta lõpuks nõuetekohane, liiklejatele ohutu, valgustatud, asfaltkattega jalg- ja jalgrattatee, mille laius on 3m ja kogupikkus 850m. Tee valmimisega paranevad jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalused, suureneb turvalisus ning säästvate liikumisviiside kasutajate osakaal.

 Projekt on allalaaditav aadressil: https://pilv.alutaguse.edu.ee/index.php/s/aKjFnTyLERMkERf

Ruumilise kahanemise analüüs

6/16/22

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit viis perioodil 01.04.2021 kuni 30.04.2022 ellu projekti „Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamine".

Projekti teostas SPINUNIT OÜ koos Tallinna Tehnikaülikooliga. Projekti partneriteks olid Alutaguse Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Narva Linnavalitsus ja Toila Vallavalitsus.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Projekti eesmärk: rahvaarvu olulise vähenemise tõttu on maakonnas vajalik selle mõju analüüsida ning koostada Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüs vastavalt Rahandusministeeriumi koostatud juhendmaterjalile "Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks".

Projekti tulem: Ida-Viru maakonna kohalikel omavalitsustel on olemas ülevaade ruumilisest kahanemisest ning ekspertettepanekud sellega kohandumiseks vajalike tegevuste osas.

Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 4. etapp

16.12.21

Peipsiveere programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 4. etapp".

Projekti üldine eesmärk on Kauksi rannaala arendamine, et muuta rand atraktiivsemaks säästes looduskeskkonda, parandades rannaala taristut ning anda uusi võimalusi ettevõtluse arendamiseks. Antud projekt on Kauksi rannapromenaadi väljaehituse I., 2. ja 3. etapi jätkamine. Välja on ehitatud kõik projekteeritud kruusakattega teed ning soetatud ja paigaldatud kõik projektis ettenähtud istepingid nii platvormidele, kui ka kiikede, platside ja tehisradade äärde,  et anda puhkajatele võimalus nautida sealset kaunist loodust ja imelist vaadet Peipsi järvele.

Projekt teostati edukalt. Kauksi rannapromenaad valmis 2021. a sügisel ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud ning aktiivses kasutuses. Kauksi rannapromenaadi jääb haldama SA Alutagusemaa.

Vasknarva külaplatsi, pikniku- ja mänguala rajamine

12/6/21

RTK Peipsiveere programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Vasknarva külaplatsi, pikniku- ja mänguala rajamine".

Projekti aluseks on Vasknarva küla kujundusprojekti (töö nr 2019-076). Käesoleva projektiga alustati selle realiseerimist – Vasknarva külla rajati külaplats ning pikniku- ja mänguala.

Külaplats pakub kohalikele võimalust edendada külakultuuri ning pidada ühiselt külapidusid ja -koosolekuid. Piknikuala eesmärgiks on pakkuda ühtaegu võimalust nii puhkepausiks ja pikniku pidamiseks kui ka tutvustada paiga ajaloolist ja kultuurilist tähtsust. Koos piknikualaga on rajatud mänguväljak, mis pakub tegevust piirkonna lastele ja noortele. Nii külaplats kui ka pikniku- ja mänguala asuvad küla keskses asukohas ning kujundavad seeläbi esmamulje Vasknarva külast, olles esimesteks maamärkideks asulasse sisenemisel. Kõnealune puhke- ja mänguala on suunatud nii kohalikele elanikele kasutamiseks kui ka nö väravaks ja võimaluseks Vasknarva külla sisenevatele või sealt väljuvatele turistidele hetkeks aeg maha võtta ja kohaliku olustikuga tutvuda. Möödujad saavad alale sisse keerata ja seal puhata ning külastada kloostrit, sadamat, avastada piiriäärset Vasknarvat, Narva jõge ja Peipsi järve.

Käesolev projekt on suunatud turismivaldkonna, täpsemalt turismi toetava infrastruktuuri arendamisele Alutaguse valla territooriumil. Puhke- ja mänguala rajamise laiemaks eesmärgiks on kohaliku külaelu edendamise kõrval edendada ka kohalikku turismitaristut ning anda senisest suuremale hulgale turistidele põhjust valla selles osas peatuda.

Vasknarva külaplats, pikniku- ja mänguala valmisid 2021. a sügisel ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud. Projekti jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Mäetaguse mõisa pargi hooldamine

11/11/21

Keskkonnainvesteeringute Keskuse Looduskaitse programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Mäetaguse mõisa pargi hooldamine".

Vastavalt „Mäetaguse mõisa pargi täiendistutuste eskiisprojekt" töö nr 1940KP2 teostati antud projekti raames Mäetaguse mõisa pargis kõik vajalikud raie- hooldus- ja istutustööd tagamaks pargi puistu järjepidevuse ning esteetilise säilimise. Raiuti 64 puud, freesiti 54 kändu, ühele puule tehti võrahoolduslõikus ning tehti uuenduse harvendus-/ hooldusraiet gruppides 550 m2. Raiejärgselt tehti pinnase/muru parandusi umbes 260 m2. Projekti alusel istutati esimeses etapis 90 puud.

Projekt teostati edukalt. Mäetaguse mõisa pargi hooldustööd viidi lõpule 2021. a

Tegemist on avalikus kasutuses oleva pargiga ning projekti läbiviimise järgselt muutub pargikeskkond külastajatele ohutumaks, samuti atraktiivsemaks ja huvitavamaks ning omab seeläbi suuremat rekreatiivset väärtust. Selle tulemusel viibivad inimesed rohkem välikeskkonnas ning veedavad aktiivselt ja tervislikult vaba aega. Ühtlasi on tagatud pargi kui kultuurimälestise säilimine ning samuti looduskaitselise väärtuse säilimine.

 

Tudulinna rahvamaja ümbruse ja jõepargi rajamine

11/23/21

RTK Peipsiveere programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Tudulinna rahvamaja ümbruse ja jõepargi rajamine.

Projekti aluseks on Tudulinna külakeskuse kujundus-kuivendusprojekt (töö nr 2018-181). Käesoleva projektiga alustati kujundusprojekti elluviimist keskendudes kolmele alale: rahvamaja ümbrusele, Kooli tn 1 kinnistule ja jõepargile

Tudulinna küla keskusesse rahvamaja juurde soetati ja paigaldati välikohviku tarvis kolm piknikupinki ja üks prügikast. Mänguväljakule soetati ja paigaldati üks kahekohaline kiik, karusell ja kolm kahekihilist EPDM maapinnamuhku.  Jõeparki ehitati välja umbes 550 jm 1,5 m laiust graniitsõelmetest jalgteed, mis ääristati süvaimmutatud hööveldatud kuuselauaga, soetati ja paigaldati 9 discgolfi korvi, rajakaardi alus koos alumiiniumist kaardialusega ning 9 viskeala märgist metallpostidel koos alumiiniumplaadiga.

Projekti elluviimisega lisandusid Tudulinna uued maamärgid ja uued võimalused, samuti paranes küla üldmulje. Tudulinna lisandusid seni puudunud funktsioonid, mis muudavad piirkonna atraktiivsemaks ning aitavad seda edaspidi efektiivsemalt turundada.

Projekt on suunatud Peipsi järve atraktiivsuse suurendamisele ja on mõeldud laialdasele sihtgrupile ühiskasutamiseks.. Peipsi põhjaranniku sh Tudulinna küla tulevikuvisioon on olla parim koht elamiseks ja puhkamiseks, mis on tänu kaasaegsele tehnilisele ja sotsiaalsele infrastruktuurile atraktiivne nii kohalikule elanikule kui ka turistile. Projekt teostati edukalt.

Tudulinna rahvamaja ümbrus ja jõepark  valmisid 2021. a ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud. Neid projekte jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Iisaku mõisa pargi hooldamine

10.08.21

Keskkonnainvesteeringute Keskuse Looduskaitse programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Iisaku mõisa pargi hooldamine".

Vastavalt projektile „Iisaku mõisapargi puistu rekonstrueerimisprojekt" töö nr 1882KP2 teostati antud projekti raames Iisaku mõisa pargis kõik vajalikud raie- hooldus- ja istutustööd tagamaks pargi puistu järjepidevuse ning esteetilise säilimise. Tööde läbiviimise järgselt omab pargikeskkond senisest suuremat esteetilist väärtust, pargipuistu on jätkusuutlikum ning pargikeskkond külastajatele ohutu. Põõsarinde lisandumisega tekkis täiendavaid elutingimusi lindudele ja putukatele ning kokkuvõtte muutus pargikeskkond mitmekesisemaks.

Projekt teostati edukalt. Iisaku mõisa pargi hooldustööd viidi lõpule 2021. a kevadel. Tagatud on pargi looduskaitselise ja kultuurilise väärtuse säilimine. Park on avalikus kasutuses ning antud projekti elluviimise tulemusena pakub park edaspidi nii kohalikele elanikele kui külastajatele senisest suuremat esteetilist elamust ja rekreatiivset kogemust, olles üheks kohalikuks sümboliks.

Kurtna Mõisa pargi hoolduskava koostamine

19.05.21.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse Looduskaitse programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Kurna Mõisa pargi hoolduskava koostamine". Projekti raames koostati Kurtna mõisa pargile hoolduskava, mille alusel hakatakse pargi puistut hooldama, et muuta see elujõuliseks, pargi ilme korrastatuks ning park külastajatele ohutuks. Ohtlikud puud saavad likvideeritud ja vanade puude all kasvava isetekkelise uuenduse raiega taastatakse pargi esteetiline välimus. Sama projekti raames koostati mõisa pargile geodeetiline mõõdistamine ja  dendroloogiline inventeerimine.

Projekt teostati edukalt. Kurtna Mõisa pargi hoolduskava valmis 2021. a kevadel. Kavandatava projekti elluviimisel noorendatakse pargi puistut, mis tagab ajaloolise pargi säilimise ja järjepidevuse ning tõstab pargi väärtust.

 

Atsalama puhkeala projekteerimine ja rajamine

9/28/20

Kohaliku arengu strateegia Meede 2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks raames sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Atsalama puhkeala projekteerimine ja rajamine".

Projekti raames rajati Tartu-Jõhvi-Valga tee ääres asuva endise Atsalama kõrtsihoone/seltsimaja varemetesse teeäärne puhkekoht, mis pakub nii möödasõitjatele kui ka kohalikele elanikele võimaluse peatuda, pikniku pidada ja tutvustada paiga ajaloolist ja kultuurilist tähtsust. Puhkeala on kasutuses nii päevasel kui öisel ajal.

Käesolev projektiga telliti vastavalt eskiisprojektile põhiprojekt ja ehitati välja puhkeala koos veevõtuvõimalusega. Rajati kõnniteed, kuhu paigaldati rattahoidjad. Rajati erinevate pinnakatetega pinnad (muru, kruus, multš). Lastele rajati erinevaid mänguelemente nagu vedrukiik, pesakiik ja karussell. Puhkealale ehitati lava, paigaldati lauad ja toolid ning rajati osa haljastusest.

Hetkeseisuga  puudub lähipiirkonnas analoogne puhkamisvõimalus ja tegemist on uudse võimalusega pakkudes huvitavat alternatiivi harilikele puhkekohtadele.

Projekt teostati edukalt. Atsalama puhkeala valmis 2020. a suvel ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud ning aktiivses kasutuses. Puhkeala jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Alajõe terviseväljaku rajamine

9/3/20

EAS Peipsiveere programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Alajõe terviseväljaku rajamine".

Alajõe küla teenuskeskuse juurde ehitati kaasaegseid ja uudseid võimalusi pakkuv ning erinevatele kasutajagruppidele suunatud kogu pere mängu- ja terviseväljak. Rajatav kompleks võimaldab erinevatel huvi- ja vanusegruppidel harrastada välitingimustes huvipakkuvaid, aktiivseid ning tervisele kasulikke tegevusi. Võimalus on mängida, tegeleda paiksete tegevustega ja tervisespordiga. Kompleksi rajamisega lisandusid Alajõe piirkonda ja laiemalt kogu Peipsi põhjarannikule võimalused, mida seal varasemalt ei olnud ning selle tulemusena suurenes kokkuvõttes piirkonna atraktiivsus. Samuti suurenes nii kohalikel elanikel kui ka piirkonda külastavatel turistidel võimalus veeta vabas õhus sisukalt aega, teha sporti ja tulla lihtsalt loodusesse liikuma. Kokkuvõttes viis projekti realiseerimine läbi kodulähedaste sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste avardamise tervema ja aktiivsema kogukonna kujunemiseni. Erinevatel huvi- ja vanusegruppidel on nüüd võimalus harrastada välitingimustes huvipakkuvaid, aktiivseid ning tervisele kasulikke tegevusi.

Projekt teostati edukalt. Terviseväljak valmis 2020. a kevadel ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud ning aktiivses kasutuses. Terviseväljakut jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Kauksi rannapromenaadi väljaehitamine

Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldas Alutaguse Vallavalitsuse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetuse saamiseks esitatud taotluse projektile nr 2014-2020.5.04.17-0232 „Kauksi rannapromenaadi väljaehitamine", mille eesmärgiks on ehitada välja Kauksi rannaala taristu ja rannahoone.

Peipsi põhjarannik on oluliseks turismi sihtkohaks, kuid täna puudub seal taristu. Ebapiisav teenuste pakkumine ja äärmiselt suur sõltuvus ilmastikuoludest ei võimalda realiseerida sihtkoha potentsiaali ja sellest tulenevalt positiivset mõju regiooni sotsiaalmajanduslikule arengule. Puudulik infrastruktuur muudab puhkealal turismis stiihiliseks ning ei võimalda jätkusuutlikku ja tasakaalustatud piirkonna arengut, mis tekitab riski tundliku rannaala kahjustamiseks.

Projektiga luuakse Peipsi põhjarannikule täiendav külastusmotivatsioon, mis võimaldab külastajatele ja turistidele pakkuda uusi teenuseid, muutes paiga seeläbi atraktiivseks külastusobjektiks aastaringselt.

Projekti kogumaksumus on 1 454 318.00 eurot.

Projekt on eesmärgipäraselt ellu viidud 30.06.2021.

Alajõe mänguväljak

Kohaliku arengu strateegia Meede 3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine raames sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Alajõe mänguväljak".

Projekti raames rajati Alajõe küla teenuskeskuse juurde uudne terviklahendusega mänguväljak, mis pakub tegevust erinevate huvi- ja vanusegruppide esindajatele ning toob piirkonda uusi sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi. Mänguväljak on mõtteliselt jaotatud kaheks osaks ning plaanitakse rajada kahe etapina: alumise liivaväljaku näol on eelkõige tegemist mängulisema, lastele mõeldud alaga ning ülemine muru- ja multšitud kattega mänguväljaku pool on mõeldud tervisespordi harrastamiseks. Käesoleva projektiga teostati mänguväljaku rajamise esimene etapp, milleks on lastele mõeldud mänguväljaku osa rajamine. Toetusega soetati projektist kolm elementi- suur laev, mängumaja ja kaks vedrulooma. Mängu- ja vabaaja ala jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 3. etapp

EAS Peipsiveere programmist sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 3. etapp

Projekti käigus ehitatati välja teise ja kolmanda randviiva kaldpinnalise laudtee ühendav 1,6 m laiune laudtee kahe platvormiga, kolmanda laudtee puuetega inimestele mõeldud päevitusplatvorm ning sellest ranna poole viiv laudtee ja trepp. Kolmanda laudtee väljaehitamise eesmärgiks oli vajadus inimeste liikumise suunamine kindlatele tehisradadele, et kaitsta luiteid ja sealset alustaimestikku, samas anda võimalus kõikidel puhkajatel, sh puuetega inimestel ratastooliga ilma kõrvalise abita ning noortel emadel lapsevankriga, luidetel liikuda.

Projekt teostati edukalt. Laudteed ja platvormid valmisid 2018. aasta rannahooajaks ning on kohalike ja puhkajate poolt väga hästi vastu võetud ning aktiivselt kasutatavad. Rannapromenaadi jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.

 

Mäetaguse multispordiväljaku rajamine

Kohaliku arengu strateegia Meede 3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine raames sai Mäetaguse Vallavalitsus toetust projektile „Mäetaguse multispordiväljaku rajamine".

 

Projektiga rajati Mäetaguse alevikku täiesti uut tüüpi ning kasutajatele kaasaegseid ja innovaatilisi võimalusi pakkuv spordirajatis - valgustatud multispordiväljak, kus on võimalus harrastada erinevaid spordialasid nagu jalg-, korv-, käsi- ja võrkpalli, tennist ja sulgpalli ning talvel hokit. Valminud multispordiväljak on valgustatud ning mõeldud nii koolilastele koolitundide läbiviimiseks, kui ka kohalikule elanikkonnale, sportlastele, harrastussportlastele, hotelli külastajatele jne. avalikuks kasutamiseks. Selle projekti realiseerimisega oleme pakkunud kaasaegseid, arendavaid ja mitmekesiseid võimalusi välitingimustes vaba aja aktiivseks ja sportlikuks veetmiseks ja seeläbi tõstnud aleviku kui atraktiivse elukeskkonna väärtust ja edendanud kohalikku elu läbi sporditegevuse väärtustamise. Kokkuvõttes on suurenenud spordiga tegelejate hulk ning inimesed tulevad loodusesse liikuma, mis on viinud läbi kodulähedaste sportimisvõimaluste avardamise tervema ja aktiivsema kogukonna kujunemiseni.

Pärast projekti lõppu jääb objekti haldama Alutaguse Vallavalitsus – projekti elluviimise kulu oli ühekordne ning ei koorma Alutaguse valla järgnevate aastate eelarvet rohkem kui tavapärase hoolduse ja heakorra tagamisega seotud kulud.

Pagari küla mängu- ja vabaaja ala

Kohaliku arengu strateegia Meede 3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine raames sai Alutaguse Vallavalitsus toetust projektile „Pagari küla mängu- ja vabaaja ala".

 

Pagarile sai rajatud ühtselt läbimõeldud kompleks kaasaegseid ja innovaatilisi võimalusi pakkuv ning erinevatele kasutajagruppidele suunatud mängu- ja vabaaja ala. Projektiga säilitati olemasolev asfaltkattega korvpalliväljak selle endises asukohas. Korvpalliplatsi lõunaküljele lisandusid suurematele lastele ja noortele mõeldud sportlikud mänguelemendid ja ronimisatraktsioonid, mida saab kasutada nii mängimiseks kui sportimiseks ja treeninguks. Väikelastele rajati seltsimaja ja ajaloolise mõisakeldri vahelisele alale eraldi mänguväljak koos eakohaste atraktsioonidega. Lisaks paigaldati alale pingid, kus saab pärast treeningut jalga puhata, loodust nautida või mänguväljakul tegutsevatel lastel silma peal hoida. Inimestel suurenes võimalus vabas õhus sisukalt aega veeta, teha sporti ja lihtsalt niisama looduses liikuda.

Projekti raames rajati ka haljastus.Kokkuvõttes viis projekti realiseerimine läbi kodulähedaste sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste avardamise tervema ja aktiivsema kogukonna kujunemiseni. Mängu- ja vabaaja ala jääb haldama Alutaguse Vallavalitsus.