Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni koosseis:

esimees 

aseesimees 

liige 

Valdkond: vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

 

KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID