Sotsiaaltransporditeenus

 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Alutaguse valla haldusterritooriumil või Eestis liikumiseks.

Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada isikul, kelle tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, avalike teenuste kasutamiseks või tööle või õppeasutusse sõitmiseks.
Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama vallavalitsuse sotsiaaltöötajale vähemalt viis tööpäeva enne teenuse vajadust taotluse mistahes viisil (suuliselt, kirjaga, e-postiga). Taotluses märgitakse:

1) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit;

2) teenuse osutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg;

3) info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;

4) korduvsõitude (tervishoiuteenuste) puhul sõitude sagedus.

 

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline, mille hinnakirja kehtestab vallavalitsus. Teenuse tasumise aluseks on arve, mis esitatakse kokkuleppel teenuse saajaga kas iga kord peale sõitu või kord kuus. Kui teenust vajava isiku ja tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenuse eest tasuda, siis võib osalise või tasuta teenuse hüvitamiseks esitada vallavalitsuse sotsiaalkomisjonile põhjendatud avalduse.

 

Sotsiaalteenuste hinnad on kehtestatud Alutaguse Vallavalitsuse 31. august 2023 korraldusega nr 386 järgmiselt:

 

Teenus

Hind

1.1.

Sotsiaaltransporditeenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas

 

  1.  

Sotsiaaltransporditeenus Ida-Viru maakonnas

8 eurot/kord

1.1.2.

Sotsiaaltransporditeenus väljapoole Ida-Viru maakonda

30 senti/kilomeeter

1.1.3.

Sotsiaaltranspordi ooteaeg

3 eurot/tund

1.2.

Sotsiaaltransporditeenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Alutaguse vallas

 

1.2.1

Sotsiaaltransporditeenus Ida-Viru maakonnas

16 eurot

1.2.2.

Sotsiaaltransporditeenus väljapoole Ida-Viru maakonda

60 senti/kilomeeter

1.2.3.

Sotsiaaltranspordi ooteaeg

6 eurot/tund

1.3.

Koduteenus (kuni 2 tundi ühel korral)

 

1.3.1.

Teenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas

7 eurot kord (näit. toidu-ja ravimite toomine jne)

1.3.1.1

Teenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas

10 eurot kord (näit. lumelükkamine, puude toomine jne)

1.3.2.

Teenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Alutaguse vallas

20 eurot kord

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (§ 14)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF