Statistika

Valimistulemused: https://www.valimised.ee/

Piirkondlik portaal- statistilised andmed maakondade ja omavalitsuste kaupa http://www.stat.ee

Kohaliku omavalitsuste raamatupidamise avaandmed http://www.riigipilv.ee

Minuomavalitsus https://minuomavalitsus.fin.ee/et/kov/kov-detail

Riigirahanduse rakendus http://riigiraha.fin.ee

Haridusvaldkonna statistilised andmed http://www.haridussilm.ee

Kohaliku omavalitsuse portaalis kajastatud statistika http://portaal.ell.ee

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi 2009-2012 analüüs https://www.siseministeerium.ee/kohaliku-omavalitsuse-voimekuse-indeks

Töötud kohalikes omavalitsustes https://www.tootukassa.ee

Kinnisvara tehingute statistika http://www.maaamet.ee

Maareformi statistika http://www.maaamet.ee