Sünnitoetus

Määratakse tingimusel, et lapse üks vanematest või üksikvanem kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt ka Alutaguse valla territooriumil elab ning laps on toetuse taotlemise hetkel registreeritud vallaelanikuks ja elab taotlejaga ühel aadressil.

  • Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse sünnitoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.
  • Sünnitoetuse määr on 350 eurot

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 31

 

RIIKLIK TAOTLUSEVABA PEREHÜVITISE TEENUS

Kui laps on rahvastikuregistris registreeritud, jõuab see info järgmisel päeval automaatselt Sotsiaalkindlustusametini, kes teeb seejärel juba ise vanematele erehüvitiste pakkumuse.  See tähendab, et inimesel ei ole enam vaja perehüvitiste saamiseks taotlust esitada ega Sotsiaakindlustusameti klienditeenindusse kohale tulla. Piisab, kui kodus või nutitelefonis on olemas internet. Pakkumuse kohta saadetakse vanematele e-posti teel teavitus.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab, et vanemad vaataksid Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses aadressil iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee üle, kas ametil on nende korrektsed ja kasutusel olevad e-posti aadressid olemas. Iseteenindusse saab siseneda nii ID-kaardi, mobiil-ID kui Smart-ID-ga.