Töökorralduse reeglid

 Käesolevate töökorralduse reeglitega sätestatakse Alutaguse Vallavalitsuse ametnike ja töötajate ning praktikal viibivate isikute käitumisreeglid ametiasutuses.