Tunnustamine

 

Alutaguse vallas on tunnustusavalduste andmine reguleeritud Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määrusega nr 43 "Alutaguse valla põhimäärus"

  Valla aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Alutaguse vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest füüsilisele isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või elab hetkel Alutaguse vallas ning on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel. Aukodaniku nimetust ei anta postuumselt. Valla aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku tunnistuse ja aukodaniku märgi (suure vapimärgi) väljaandmine ja kandmise õigus ning rahaline preemia.
  Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Alutaguse vallale osutatud väljapaistvate teenete eest, mis on andnud olulise panuse valla arengule. Teenetemärgi andmisega kaasneb teenetemärgi (väikese vapimärgi) kandmise õigus ning rahaline preemia.

Ettepanekuid valla aunimetuste andmiseks võivad teha üksikisikud, juriidilised isikud, organisatsioonid, seltsid, volikogu ja valitsus. Ettepanek peab olema põhjendatud ja sisaldama:
1) aunimetuse saaja kandidaadi ees- ja perekonnanime, isikuandmeid (sünniaeg, elukoht, tegevusala jne);
2) aunimetuse saaja kandidaadi teenete loetelu või panuse kirjeldust;
3) ettepaneku esitaja(te) nimi(nimed) ja allkiri(allkirjad).

Valla aukodaniku nimetus ja teenetemärk antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel.

Kirjalikud ettepanekud esitatakse vallavalitsuse e-posti aadressile info@alutagusevald.ee või posti teel aadressile Alutaguse Vallavalitsus, Tartu mnt 56, Alutaguse vald 41101 või tuua Alutaguse Vallavalitsusse.